Přípravy ostravské lékařské fakulty prověří komise

Ostrava - Členové Akreditační komise přijedou příští týden do Ostravy, aby prověřili připravenost Ostravské univerzity na vznik plánované lékařské fakulty. O akreditaci oboru všeobecného lékařství by mohlo být rozhodnuto v dubnu. Komisaři si mimo jiné prohlédnou rekonstruovaný ústav anatomie a ústav histologie a embryologie, které dnes vysoká škola slavnostně otevřela. Lékařské fakulty mají dosud v České republice univerzity v Praze, Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Brně. 

Akreditační komise bude rozdělena na tři skupiny. „První se bude zabývat teoretickými obory a jejich připraveností, například personálním, prostorovým a přístrojovým zabezpečením i zajištěním výuky,“ vysvětlil dnes rektor Jiří Močkoř.. Další skupina navštíví ostravskou fakultní nemocnici, s níž univerzita na vzniku fakulty spolupracuje. Zbývající část akreditační komise se bude věnovat záměrům lékařské fakulty v oblasti vědy.

Po prvním kole posuzování si akreditační komise vyžádala doplňující materiály k personálnímu zajištění výuky. Podle Močkoře je však univerzita na vznik fakulty připravena po všech stránkách. Počet vyučujících i přístrojové vybavení je srovnatelné s jinými lékařskými fakultami. Rektor dodal, že přesto je prosazení lékařské fakultě v Ostravě náročné. „Přijede 12 lidí, myslím si, že je to zcela výjimečná záležitost, nikdy akreditační komise takovou skupinu ještě nikam nevyslala. Je to ale daleko lepší, když tady budou, protože je máme možnost přesvědčit,“ podotkl.

Pro potřeby lékařské fakulty by univerzita chtěla zrekonstruovat za zhruba půl miliardy korun bývalý porodnicko-gynekologický pavilon v areálu někdejší nemocnice v Ostravě-Zábřehu. Kdyby však univerzita začala s výukou na fakultě už v nadcházejícím akademickém roce, bude se moci konat i ve stávajících prostorách univerzity a ve fakultní nemocnici. Do prvního ročníku by mohlo být přijato 80 posluchačů. Dosud bylo do přípravy lékařské fakulty investováno asi 30 milionů korun.