V ČT se diskutovalo o objektivitě a vyváženosti zpravodajství

Praha – Na Kavčích horách v Praze se uskutečnil seminář na téma Objektivita a vyváženost zpravodajských a publicistických pořadů v České televizi. Účastnili se ho členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), Rady České televize (Rady ČT) a odborní pracovníci televize veřejné služby. V diskuzi se přítomní hosté i diváci na internetových stránkách ČT seznámili s aktuální legislativní úpravou televizního vysílání, s postupy radních při řešení stížností a podnětů nebo metodami analyzování projednávaných pořadů. Zazněla také kritika ze strany zástupců redakce zpravodajství a aktuální publicistiky na nejasnost některých výroků správních orgánů.

Vedoucí právního útvaru ČT Vladimíra Vocetková upozornila na (v médiích pomíjený) fakt, že drtivá většina řízení vedených RRTV vůči televizi veřejné služby je zastavena jako nedůvodná.

Milan Fridrich vyjádřil maximální snahu všech pracovníků Redakce zpravodajství o objektivitu a vyváženost, o pravdivé a přesné informování na profesionální úrovni. Upozornil, že zpravodajské pořady ČT vznikají pod velkým časovým tlakem. Jejich tvůrci ovšem chápou svojí odpovědnost, a proto se seriózně a do hloubky zabývají všemi podněty správních úřadů i veřejnosti a vyvozují z nich důsledky pro svou práci.

Všichni účastníci tříhodinové debaty se shodli na užitečnosti podobných setkání a nutnosti pravidelné výměny názorů a informací na témata, která v běžné praxi řeší každá instituce odděleně. Diskutující měli unikátní možnost seznámit se s prací všech zainteresovaných i s jejich názory a postoji.

Za RRTV se panelu účastnili její předsedkyně Kateřina Kalistová, místopředseda Milan Bouška a ředitelka Analytického útvaru Úřadu RRTV Martina Šotková. Za Radu ČT vystoupil předseda Jiří Baumruk a v diskusi Alena Svobodová. Za Českou televizi v rámci panelu promluvil také ředitel Redakce zpravodajství ČT Milan Fridrich, v diskusi šéfredaktor redakce zpravodajství Michal Petrov, vedoucí útvaru výzkumu ČT Kristina Taberyová a tvůrci pořadu Reportéři ČT Marek Wollner a Filip Černý.

Odbornou veřejnost zastupovali člen Etického panelu ČT Vlastimil Ježek a Pavel Herot ze společnosti Media Tenor, který promluvil o analytických přístupech k objektivitě a vyváženosti ve zpravodajských a publicistických pořadech. Seminář moderoval Martin Veselovský.

Milan Fridrich
Milan Fridrich
Více fotek
  • Milan Fridrich autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1191/119009.jpg
  • Kateřina Kalistová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/951/95036.jpg