Cizí kabelové televize v Rusku? Jen s povolením

Moskva - Ruské úřady budou od března oprávněny vypnout v kabelové síti zahraniční televizní kanály, které nebudou mít povinnou úřední registraci. Rusové tak možná přestanou mít možnost sledovat takové televizní stanice, jako jsou BBC World News nebo National Geographic. Jedním z důvodů tohoto kroku je nespokojenost, která v Rusku panuje nad obsahem vysílání některých zahraničních televizí. Představitelé příslušného ruského vládního dozorového orgánu si nedávno stěžovali na kanál Viasat History za „extremistické výroky a falzifikaci dějin druhé světové války“, které vysílání údajně obsahovalo.

V dekretu zveřejněném v ruském tisku vyzvaly úřady zahraniční televizní společnosti, aby nejpozději do začátku března požádaly o registraci jako média a ucházely se o příslušnou licenci. Pokud se tak nestane, bude jejich kabelové šíření zastaveno. 

Kontrolu kabelového vysílání má v Rusku na starosti Federální služba pro dozor ve sféře spojů, informačních technologií a masové komunikace. Tento orgán bude také licence opravňující ke kabelovému šíření vydávat.

Ruské úřady připravovaly opatření několik měsíců a většina zahraničních vysílatelů již na žádostech o licenci pracuje. Některé společnosti ovšem nemusejí uspět a jejich vysílání z nabídky kabelových společností zmizí.

Podle ruského tisku zástupci některých zahraničních televizí vyjadřují podezření, že místní úřady chtějí vysílání cizích stanic dostat tímto krokem pod svou kontrolu.

Televize
Televize