Divadelní ústav slaví 50 let existence

Praha – Významné jubileum si Divadelní ústav připomíná dnešním dnem otevřených dveří. S výročím souvisí i expozice Prolomit prostor, která od 14. října do 14. listopadu v Národní technické knihovně v Praze přibližuje hraniční oblasti divadelního designu. V prostorách Manhartského paláce v Celetné ulici se právě dnes uskuteční několik akcí spojených s oslavami. Vedle dopoledních otevřených dveří a podvečerního setkání spolupracovníků, podporovatelů a přátel Divadelního ústavu proběhne v Divadle v Celetné seminář věnovaný financování a hodnocení českých divadel. Institut umění - Divadelní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva kultury. Funguje jako informační, dokumentační, vědecké, poradenské, vzdělávací, produkční a sbírkotvorné centrum.

„Divadelní ústav je určen nejen pro odbornou veřejnost, jíž slouží především svou knihovnou, zázemím pro experty a studenty, zároveň jsme i institucí, která se otevírá širší veřejnosti - tím, že představujeme jednotlivá i zahraniční divadla např. formou výstav či divadelních přehlídek,“ uvedla v rozhovoru pro ČT24 ředitelka Divadelního ústavu Pavla Petrová.

V souvislosti s výročím vychází i publikace o historii ústavu, připomínající osobnosti s ním spjaté. Výstava věnovaná publikacím, které DÚ vydal, je pod názvem Svět divadla od 6. do 23. října otevřena v uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. V listopadu bude přístupna v pražském Nostickém paláci. „Představí na osmdesát titulů, které upozorní na proměny českého divadla a teatrologie,“ uvedla mluvčí ústavu Zdeňka Lammelová.

Video Rozhovor s Pavlou Petrovou
video

Rozhovor s Pavlou Petrovou

Divadelnímu fotografovi Jaroslavu Krejčímu, který by letos oslavil osmdesátiny, bude věnována expozice otevřená 21. října v Novoměstské radnici. Připomene jeho fotografickou tvorbu, za kterou byl oceněn i v zahraničí, a obsáhne práce z oblasti knižní i volné grafiky, ilustrace a jeho dílo malířské.

Výstava a konference Divadlo a revoluce 1989 zaplní od 19. října Křížovou chodbu Karolina, Institut umění - Divadelní ústav a piazettu Národního divadla. Připomene 20. výročí takzvané sametové revoluce a představí průřez fotografickým a dokumentačním materiálem z nejdůležitějších českých scén, kudy se revoluce v listopadových a prosincových dnech roku 1989 ubírala.

„Třídenní konference se obdobím sametové revoluce bude zabývat z teatrologicko-historicko-sociologického pohledu. Zazní na ní příspěvky mladé generace českých teatrologů, hostů z ČR i zahraničí a moderovaná diskuse s pamětníky a aktéry revolučních událostí,“ dodala Lammelová.

Z dalších akcí je zapotřebí upozornit na výstavu prací divadelních výtvarnic, která bude 19. listopadu otevřena v Moravském zemském muzeu v Brně, a na blížící se 20. výročí Divadelní revue. Jubileum tohoto teatrologického časopisu připomene 15. prosince setkání v Praze.

Divadelní ústav byl zřízen ministerstvem školství 31. srpna 1959 s cílem zachytit rozvíjející se poválečnou divadelní kulturu, její významné představitele, výjimečné divadelní osobnosti, režiséry, herce, jevištní výtvarníky a pozoruhodné inscenace. Součástí činnosti byly i otázky spojené s budováním divadel, jejich financováním a přípravou divadelního zákona. I když se musel zabývat aktivitami poplatnými tehdejšímu režimu a ideologii, převažovala profesionální práce. Například v roce 1967 se zrodilo Pražské quadriennale, dnes nejvýznamnější světová událost v oblasti scénografie a divadelní architektury.

Divadelní ústav / logo
Divadelní ústav / logo
Více fotek
  • Divadelní ústav / logo autor: ČT24, zdroj: Divadelní ústav http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1176/117516.jpg
  • Divadelní ústav / divadlo.cz zdroj: Divadelní ústav http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1176/117513.jpg
  • Divadelní ústav / Pražské quadriennale zdroj: Divadelní ústav http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1176/117522.jpg