Bývalé vítkovské mauzoleum se otevře veřejnosti

Praha - Národní muzeum zpřístupní koncem října Národní památník na Vítkově, s jehož rekonstrukcí započalo v roce 2006. Zatím půjde o zkušební provoz, během kterého si návštěvníci budou moct prohlédnout expozici věnovanou československým dějinám 20. století a řadu zajímavých architektonických prvků včetně nově vybudované vyhlídkové terasy na střeše s impozantním pohledem na pražské panorama. Mimo terasu jsou prostory bezbariérové, po celý listopad bude do památníku vstup zdarma.

„Chceme tento převážně uzavřený objekt rehabilitovat, revitalizovat a otevřít veřejnosti,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. „Snažíme se udělat maximum, aby toto místo nebylo jen tichým symbolem naší státnosti, ale též moderním muzeem, kde se především mladší generace bude moci seznamovat s důležitými momenty novodobé historie,“ dodává.

Informace o průběhu rekonstrukce zde.

Video Reportáž Edity Horákové
video

Reportáž Edity Horákové

Převzetím Národního památníku na Vítkově s hrobem neznámého vojína a jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova muzeum na sebe před osmi lety převzalo náročný úkol zajistit jeho rekonstrukci. „Veřejnosti nabídneme stálou expozici Křižovatky české a československé státnosti, v níž zachytíme významné zlomy v dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost i ideové pojetí státu,“ řekl Lukeš.

Celkové náklady rekonstrukce Vítkova dosáhly 321 milionů korun, které poskytlo ministerstvo kultury. Rekonstrukce jezdeckého Žižkova pomníku je naplánována na roky 2010-2011 a celkové náklady jsou odhadovány na 30 milionů.

Výstavní prostor v mauzoleu K. Gottwalda
Výstavní prostor v mauzoleu K. Gottwalda