Středy na AVU on-line zahájili finalisté Chalupeckého ceny

Praha – Do projektu Kultura on-line zařazuje Portál ČT24 nově přednáškový cyklus, který pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění. První přednáška tohoto cyklu nazvaného Středy na AVU proběhla on-line 4. 11. od 18:00. Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého – Tomáš Džadoň, Jiří Franta a David Böhm, Petra Herotová, Alena Kotzmannová a Jiří Skála - představili na půdě akademie díla, s nimiž o prestižní cenu soutěží. Záznam přednášky je možné najít v archivu iVysílání ČT24.

Hravé instalace Tomáše Džadoně (* 1981) mísí elementy lidové architektury, socialistického modernismu a současné doby. Tyto protikladné, ovšem osobně prožité tradice spojuje do absurdních koláží. Jeho díla diváka často dezorientují.

Dvojice Jiří Franta (* 1978) a David Böhm (* 1982) již několik let vytvářejí nástěnné malby. Mají cit pro monumentální výraz i talent pro jemný detail. Posouvají možnosti prezentace kresby, kterou kombinují s instalacemi nebo textem.

Video Středy na AVU - Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého
video

Středy na AVU - Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého

Základními uměleckými prostředky Petry Herotové (* 1980) jsou kresba a video. Jejich prostřednictvím pak hledá významy osobní identity. Současné konceptuální strategie aplikuje na rodinná témata a všední život.

Fotografie Aleny Kotzmannové (* 1974) se vyznačují elegancí, jemností a silným narativním nábojem. Jejich až malířská kvalita evokuje odkaz klasiků české fotografické školy. Promyšlenou instalaci autorka používá jako samostatný výtvarný prostředek.

Jiří Skála (* 1976) se nebojí pouštět na půdu uměleckých pokusů a nejistých dobrodružství. Oproti loňskému roku, kdy také patřil k finalistům Ceny Jindřicha Chalupeckého, se ještě více odpoutal od jazyka výtvarného umění a směřuje k experimentálním formám literatury.

Cyklus Středy na AVU běží od roku 2007 a v jeho rámci přednášela řada současných výtvarných umělců, kurátorů nebo historiků umění. V zimním semestru se představí umělci tří generací – od finalistů Chalupeckého ceny přes Ivana Voseckého (1963) po Ivana Kafku (1952). Na letní semestr AVU připravuje cyklus zaměřený na architekturu.