Bible - bestseller, který nečteme

Praha – Většina Čechů nikdy nečetla Bibli, biblické příběhy ale zná. Myslí si to o sobě 70 procent lidí, kteří byli dotazováni v průzkumu společnosti SANEP. Pouze minimum dotázaných (tři procenta) uvedlo, že Knihu knih čtou často, 18 procent občas a 79 procent přiznalo, že ji nečetlo nikdy. Podle Alexandra Fleka se přesto překlad Bible21, na němž se podílel a který chce Písmo přiblížit současným čtenářům, stal bestsellerem.

Za knižní bestseller se v České republice považuje už kniha, které se prodalo 10 tisíc výtisků. Podle Fleka prvních 50 tisíc kusů Bible21 z dosavadních 70 500 bylo rozebráno během měsíce, celkový náklad je dnes 117 500 kusů. Podobný úspěch měl i překlad Nového zákona, který dříve než celou Bibli21 vydal Nadační fond NBK v audioverzi. V roce 2007 se stal neprodávanějším titulem mluveného slova.

„Naším cílem nebylo vydělat hodně peněz, ale vydat hodně Biblí, aby se dostaly k lidem,“ řekl Flek. Průzkum společnosti SANEP ale mimo jiné překvapivě prozradil, že 80 procent dotázaných o existenci Bible21 vůbec neví. Přáli bychom si, aby do budoucna nebyla mezi čísly mluvícími o tom, kolik lidí Bibli zná a kolik jich ji čte, taková disproporce, dodává Flek.

Video Reportáž Petra Viziny
video

Reportáž Petra Viziny

Odkazuje opět na průzkum, který ukázal, že hlubší znalosti Bible má jen pětina veřejnosti. Ostatní ji znají spíše z filmů, rozhlasu či literatury. „Bible je u ateistického národa vnímána nikoli jako náboženský artefakt, ale jako ikona, jako občanská nauka, návod, jak se mají lidé chovat,“ domnívá se Oldřich Zajíc ze společnosti SANEP.

Bible v číslech

  • Biblické příběhy zná 70 % dotázaných.
  • Bibli čtou často 3 %, občas 18 %, nikdy ji nečetlo 79 % dotázaných.
  • 15 % lidí vlastní Bibli jako rodinné dědictví, 14 % ji dostalo jako dárek, 7 % si ji koupilo; 6 % vůbec netuší, jestli ji doma má (nejčastěji mladí 18-22 let).
  • Za prospěšnou v dnešní době považuje Bibli 43 %, 29 % lidí nesouhlasí.
  • O Bibli21 80 % dotázaných vůbec neví, 1 % si ji už koupilo, 5 % koupi zvažuje.

2

/SANEP provedl průzkum 25. října až 5. listopadu a zúčastnilo se ho 18 300 lidí ve věku 18 až 69 let/

Od myšlenky na překlad Bible do současného jazyka do dokončení projektu uběhlo patnáct let. Překladatelé Alexandr Flek (Nový a část Starého zákona) a Jiří Hedánek (část Starého zákona) vycházeli z původních biblických jazyků, ale přihlíželi i k textu Bible kralické. Nový překlad byl na trh slavnostně uveden v dubnu 2009 veřejným čtením v Betlémské kapli.

Společnost Biblion vydává v těchto dnech Bibli21 ve větším formátu, část nákladu doplňují kresby Aleše Lamra. „K Bibli a křesťanství mám letitý vztah. Ta kniha je geniálně inspirativní a dokazují to celé dějiny. Ilustrovat Bibli je pro mě životní meta,“ uvedl výtvarník. Tři desítky jeho originálních kreseb společně s několika plátny inspirovanými biblickými tématy budou od 11. listopadu vystaveny v Galerii Jánský vršek.