Ředitel ND: Činohra je díky Dočekalovi v dobré kondici

Praha – Několikaměsíční hledání nového šéfa činohry Národního divadla skončilo u jediného kandidáta – Michala Dočekala, který činohru vede od roku 2002. Zájem o setrvání ve funkci projevil už v průběhu konkurzu a definitivně potvrdil 4. ledna. Ředitel ND Ondřej Černý nepovažuje výsledek interního výběrového řízení za důkaz malé prestiže první scény. „Nepochybně to není dobrý výsledek v tom smyslu, že Michal Dočekal nenašel konkurenta, na druhé straně to potvrzuje jeho silný mandát k dalšímu vedení souboru,“ říká Černý.

Interní výběrové řízení na šéfa činohry pro sezonu 2011–15 probíhalo od října minulého roku. Ředitel Národního divadla vyzval k účasti v konkurzu osm osobnostní české divadelní scény – Miroslava Krobota, Hanu Burešovou, Jana Antonína Pitínského, Vladimíra Morávka, Radovana Lipuse, Martina Čičváka, Dušana Pařízka a Davida Radoka. „Debaty byly velmi intenzivní, většina vyjádřila seriózní zájem, nicméně jejich konečné rozhodnutí bylo negativní,“ uvedl o jednáních Černý.

Pracovní závazky, nedostatek ambicí řídit velký soubor a respekt k současnému šéfovi vidí Černý jako hlavní důvody nezájmu o prestižní post. „Vést soubor takového formátu a takové velikosti, jako je činohra ND, není vůbec jednoduché, a my navíc víme, že soubor se velmi pevně semknul a stojí za Michalem Dočekalem,“ vysvětlil Černý.

Video Události, komentáře s Ondřejem Černým
video

Události, komentáře s Ondřejem Černým

Ostře sledované divadlo

Podle šéfa poradní výběrové komise a rektora JAMU Václava Cejpka mohou za nezájmem režisérů stát i špatné podmínky, které nejprestižnější česká scéna nabízí. „Člověk musí splnit řadu věcí, hodně se od něho chce, a to za docela špatných podmínek – finančních i organizačních. Celý systém řízení a financování divadel v ČR, možná kultury vůbec, je velmi nespolehlivý a pochybný,“ tvrdí.

Černý se nedomnívá, že by Cejpkova slova mířila konkrétně na vedení Národního divadla. „Jsme ostře sledované divadlo a pozice uměleckého šéfa je psychicky náročná. Je otázkou, zda protiváha, uspokojení z práce je k této náročnosti adekvátní,“ připouští, ale dodává: „Na druhé straně Národní divadlo je tím pravým místem naplňování uměleckých vizí, o tom není sporu. Michal Dočekal je toho dobrým příkladem.“

Tři sezony by znamenaly rekord

Dočekal má během února zpracovat koncepci, k níž Rada Národního divadla začátkem března zaujme stanovisko. Podle Černého vyjádření o Dočekalově dosavadní práci pravděpodobně souhlasné: „Je osobností, která má vést činohru Národního divadla, ta je pod jeho vedením ve velmi dobré kondici.“

Pokud bude Dočekal působit ve své dosavadní funkci i v sezoně 2011–15, stane se nejdéle kralujícím šéfem činohry v dějinách zlaté kapličky.