Na hřbitově v Pise zazářilo 24 ojedinělých fresek

Řím - Restaurátorské práce na hřbitově v italské Pise umožnily vynést na světlo 24 fresek významných středověkých a renesančních mistrů. Vyniká mezi nimi část cyklu, který vytvořil florentský malíř Benozzo Gozzoli (1421-1497), včetně Zvěstování a Klanění tří králů. Oznámila to nadace, která pečuje o památky na takzvaném náměstí Zázraků, tedy o šikmou věž, katedrálu, baptisterium a hřbitov (Camposanto). Dosavadní práce umožnily vynést na světlo asi 2000 metrů čtverečních fresek.

Mezi autory dalších odkrytých fresek jsou pozdně gotičtí umělci Bonamico Buffalmacco, Taddeo Gaddi a Francesco da Volterra. Restaurování zmíněných 24 fresek trvalo deset let. Obnova dalších 34 fresek, včetně pozoruhodného Triumfu smrti, jehož autorem je Buffalmacco, si vyžádá podle odborníků odhadem ještě pět let.

„Ještě před několika lety byly zdi pisánského hřbitova skoro holé, bez barvy a bez světla. Teď jsou znovu zaplněny mnoha nespornými mistrovskými díly světového umění,“ komentoval výsledky dosavadního restaurování prezident nadace Pierfrancesco Pacini.

Pisánský Camposanto bývá označován za nejkrásnější hřbitov na světě. Byl založen v roce 1278 pro pisánskou elitu. V roce 1944 ho poškodilo spojenecké bombardování.

Benozzo Gozzoli-fresky v kapli Magi
Benozzo Gozzoli-fresky v kapli Magi