Jak se památky probouzejí k životu

Praha - Program Integrovaného operačního programu Ministerstva kultury ČR s mottem „Vracíme památky do života“ je zaměřen na obnovu a následné využití prvořadých památkových objektů. V rámci první výzvy, která byla vyhlášena 5. 12. 2008 a ukončena 29. 10. 2009, se do programu přihlásilo celkem 36 žádostí v celkovém objemu požadované dotace 12 343 176 954 Kč. Pro projekty IOP MK ČR má přitom ministerstvo alokováno 5,9 mld. Kč. Prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) zaměřeného na obnovu a následné využití jedinečných památkových objektů bylo žadatelům v Plasích, Vítkovicích, Teplé, Velehradě a Jindřichově Hradci v loňském roce přiděleno celkem téměř 1,85 miliardy korun dotací, na nichž se 15 procenty podílí stát.

Jeden projekt může dostat nejméně sto milionů, maximálně pak 500 milionů korun. Pro české památky by mohlo jít z evropských peněz do roku 2013 až téměř sedm miliard korun. Výzva k podávání žádostí platí už zhruba rok, žadatelé se mohou hlásit do konce roku 2012.

Ze schválených dotací získaly maximální podporu dva projekty

Video Události, komentáře: Jak se oživují památky
video

Události, komentáře: Jak se oživují památky

Prvním je obnova kláštera premonstrátů v Teplé, který má za sebou téměř osmisetletou historii. Po obnově části objektu by zde mělo do poloviny roku 2015 vzniknout prostředí k nekomerčním kulturním a vzdělávacím aktivitám.

Druhá půlmiliardová dotace směřuje do Vítkovic na projekt zpřístupnění a nového využití národní kulturní památky Vítkovice. „Naučná stezka s objekty vysoké pece, plynojemu a energetickou ústřednou, které tvoří jednolitý celek, by měla být zpřístupněna v roce 2013,“ uvedl zástupce sdružení Dolní oblast Vítkovice Petr Koudela.

Projekt Centrum stavitelského dědictví v Plasích, kde by na místě bývalého kláštera do roku 2014 měly být umístěny sbírky Národního technického muzea a kde by měla vzniknout například odborná knihovna, získal 393 milionů korun. Do Velehradu na obnovu několika památkově chráněných objektů a historických varhan putuje téměř 346 milionů korun. „Rádi bychom byli s rekonstrukcí hotovi do roku 2014, kdy očekáváme návštěvu papeže,“ podotkla zástupkyně předkladatelů žádosti Andrea Nádravská.

Obnovu tří objektů zahrnuje projekt Centrum původních řemesel a unikátních technologií v Jindřichově Hradci, který získal dotaci přes 156 milionů korun.  Výzva zatím měla dvě části, na projekty vytváření národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví a na obnovu a využití nejvýznamnějších tuzemských nemovitých památek. V případě, že se nepodaří plánované projekty realizovat během pěti let, hrozí žadatelům, že budou dotaci ze svých prostředků vracet.

Většina projektů pracuje s objekty ve vlastnictví a správě státu či obcí. Systém však má i kritiky, podle nichž nastavení pravidel znevýhodňuje jiné než státní žadatele. Ministerstvo uvádí, že Evropská komise požadovala, aby se o peníze ucházeli jen zájemci s velkým rozpočtem. Původně však byla hranice nastavena na 50 milionů, zvýšená suma podle kritiků znemožňuje vstup jiných než státních subjektů do soutěže.

Dolní oblast Vítkovice
Dolní oblast Vítkovice
Více fotek
  • Dolní oblast Vítkovice zdroj: www.ostrava-vitkovice.eu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1172/117177.jpg
  • Klášter Plasy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1151/115087.jpg
  • Velehrad autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/161/16079.jpg