Karel Poláček, milovník židovských anekdot

Praha – Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů Karel Poláček zemřel před 65 lety v koncentračním táboře Gleiwitz. V době, kdy Karel Poláček čekal na transport do koncentračního tábora, napsal svůj nejznámější a nejúspěšnější humorně laděný román Bylo nás pět. Očima dítěte vtipně vypráví o životě ve městě. Podle jeho románu byl v České televizi natočen neméně úspěšný seriál. V létě 1943 byl Poláček převezen do terezínského ghetta, odkud byl o rok později transportován do Osvětimi.

Původně se předpokládalo, že zde v roce 1944 i zemřel. V 90. letech se ale objevila svědkyně, účastnice pochodu smrti Klára Baumöhlová z východního Slovenska, která potvrdila, že Poláček přežil transport do Hindenburgu a účastnil se i pochodu do tábora v Gleiwitz. Zde byl pak dle svědectví 21. ledna 1945 popraven.

Karel Poláček se narodil 22. března 1892 v rodině židovského obchodníka v Rychnově nad Kněžnou. Matka se jmenovala Žofie a byla rozená Kohnová. Karel Poláček měl čtyři bratry - Arnošta, Kamila, Ludvíka a Zdeňka, a dva nevlastní sourozence Bertu a Milana z otcova druhého manželství s Emílií Posilesovou. Z gymnázia byl pro nekázeň a špatný prospěch vyloučen. Maturoval až v Praze v roce 1912. Nejprve střídal různá zaměstnání, až nastoupil jako úředník ve vývozní a dovozní komisi (pozdějším Úřadě pro zahraniční obchod). Zkušenosti z této práce zužitkoval v povídce Kolotoč, která se stala začátkem jeho spisovatelské dráhy.

Video Bohemista M. Špirit o K. Poláčkovi
video

Bohemista M. Špirit o K. Poláčkovi

Od roku 1920 začal psát do satirických časopisů Štika venkova a Nebojsa, kde se seznámil s bratry Karlem a Josefem Čapkovými. V meziválečném období byl redaktorem Lidových novin a spolupracoval s dalšími novinami a časopisy. Později se dal na spisovatelskou dráhu a ve svých románech se zaměřoval převážně na tragikomičnost maloměstského života. Asi největší popularitu mu přinesl román Bylo nás pět. Příběh pěti chlapců ale vyšel až rok po Poláčkově smrti.

Už v roce 1931 režisér Svatopluk Innemann natočil filmovou komedii podle Poláčkova dalšího populárního románu Muži v ofsajdu. K dalším jeho známým dílům patří Hostinec U Kamenného stolu, Dům na předměstí nebo tetralogie Okresní město. Známá je i Poláčkova kniha pro děti Edudant a Francimor.

Karel Poláček se řadil k tzv. pátečníkům. Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy.

Karel Poláček:

„Hleď si udržet jasnou hlavu za všech okolností, když má člověk rozum, má si ho vážit, ne ho zahazovat pro pokleslost nervů.“

Bylo nás pět - sousoší v Rychnově nad Kněžnou
Bylo nás pět - sousoší v Rychnově nad Kněžnou
Více fotek
  • Bylo nás pět - sousoší v Rychnově nad Kněžnou zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3216/321524.jpg
  • Bylo nás pět zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3216/321522.jpg
  • Karel Poláček / Muži v ofsajdu autor: ČT24, zdroj: Český rozhlas http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1371/137096.jpg