Do Prahy zamířila kontrola UNESCO kvůli tunelu Blanka

Praha - Zejména kvůli stavbě tunelu Blanka, jejíž dopad na pražskou památkovou rezervaci chtějí ověřit, přijeli do Prahy odborníci z UNESCO. Opravami Karlova mostu, které vzbuzují řadu protestů, se pravděpodobně zabývat nebudou. Tunelový komplex Blanka si vysloužil kritiku od několika občanských sdružení. Právě kvůli jejich upozornění mise UNESCO do metropole přijíždí. Například podle petičního výboru Chceme pravdu o tunelu může Blanka poškodit historické jádro Prahy.

„Nikde v okolí památky nejsou, je to hloupost, stejně jako před pár lety to s Pankrácí,“ ohrazuje se pražský radní pro dopravu Radovan Steiner. UNESCO vyjádřilo vážné znepokojení nad možným dopadem investice na pražskou památkovou rezervaci na svém loňském zasedání v Seville.

„Nejedná se o běžnou návštěvu, ale tzv. reaktivní monitoring. Považuji za nešťastné, že o projektu Blanka nebylo UNESCO informováno např. před pěti lety. Dozvědělo se o něm od občanských sdružení v situaci, kdy už byl nevratný, tím projekt působí nevěrohodně a Praha porušila závazky k UNESCO,“ vysvětluje předseda české pobočky Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) Josef Štulc. Nedomnívá se ale, že by stavba mohla vést k vyřazení Prahy ze seznamu UNESCO, urbanistický celek památkové rezervace by měl zůstat neporušen.

Video Prahu čeká kontrola
video

Prahu čeká kontrola

Prahu čeká kontrola

S6, 26.01.2010

Rozhovor s Josefem Štulcem

Rozhovor s Martinem Kadrmanem a Josefem Štulcem

Podle Štulce má mise i další témata - revitalizaci a další využití nefunkčních pražských nádraží, řešení Václavského náměstí včetně otázky severo-jižní magistrály oddělující náměstí od Národního muzea, možná bude diskutován projekt tzv. Muzejní míle, usilující programové propojení významných pražských muzeí. 

Opravu Karlova mostu UNESCO prověřovat nejspíš nebude

Martin Kadrman z Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD) prohlašuje, že Štulc se zasadil o to, aby mise neprověřovala současné opravy Karlova mostu. Zatímco Asociace i Národní památkový ústav požadovaly zastavení prací na mostě, Štulc stejně jako pražský magistrát jsou proti. A tak vyznívá i stanovisko ICOMOS pro misi UNESCO.

Štulc v textu pro UNESCO připouští nedostatky města v přípravě dokumentace a předběžném průzkumu i v kritizovaném přílišném nahrazování starých kamenných kvádrů novými. Hlavní chyby oprav však podle něj byly napraveny. Štulc také kritizuje kampaň občanských iniciativ za zastavení prací na mostě. „Není to šťastný krok, devalvuje se tím role občanských sdružení při ochraně kulturních hodnot Prahy. Kvůli několika desítkám kamenů UNESCO Prahu na listinu v ohrožení nedá. Ale příště, až budou sdružení upozorňovat na důležitější věci, nebudou chápána jako dostatečně důvěryhodná.“

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví přesto od čtyř hodin odpoledne kvůli nesrovnalostem při opravě demonstrovala. „Příjezd komise UNESCO není předem oznamován, takže je to shoda okolností, že právě v den, kdy přijede, budeme demonstrovat,“ uvedl Kadrman. „Myslím, že bychom se se zástupci komise mohli v dohledné době setkat,“ dodal.

Delegaci UNESCO budou z české strany doprovázet zástupci ministerstva kultury, hlavního města a Národního památkového ústavu. Její zástupci by tu měli připravit podklady pro každoroční jednání Výboru světového dědictví UNESCO. Až pokud problematiku zařadí UNESCO na program svého jednání na přelomu června a července v Brazílii, bude zpráva zveřejněna.