Památky si žádají naši aktivní ochranu

Praha - Národní památkový ústav (NPÚ) vyhlásil mediální kampaň na ochranu ohrožených památek. V seznamu jich má přes 700. V plánu jsou přednášky v Praze i v regionech, vycházky po ohrožených památkách a prezentace. Akce navazuje na předchozí mediální kampaň z podzimu loňského roku, tehdy se NPÚ zaměřil na industriální památky.

„Mezi nejohroženější památky patří skupiny staveb v opuštěných sídlech, například kostely, kaple, synagogy, ale také sýpky, hospodářská stavení, chlévy, letohrádky nebo tvrze,“ informoval garant současné kampaně Miloš Solař.

Cílem je upozornit hlavně na méně známé památky, které chátrají, i vlivem lidské lhostejnosti. NPÚ prý nemá dostatek nástrojů k efektivní ochraně a doufá, že podpora veřejnosti pomůže.

Video Reportáž Maria Kubaše
video

Reportáž Maria Kubaše

Reportáž Maria Kubaše

Zpr-26.1.10

O kampani informuje Mario Kubaš

Národní památkový ústav jako krajní možnost ochrany památek může sáhnout i k podání trestního oznámení, například v situaci, kdy vlastník přistupuje k památce nevhodně. „To se stává, ale jen výjimečně. Vhodná není ani cesta účelového prohlašování chátrajících objektů kulturními památkami. Velkou roli by při ochraně památek měly hrát také obce. Bez jejich tlaku ústav moc nezmůže,“ upozornila ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Kampaň by měla podle Solaře upozornit také na památky, které jsou ohrožené necitlivou přestavbou nebo demolicí. Nemusí to být přitom celé stavby, ale i jejich součásti, například špaletová okna, prkenné podlahy nebo staré dveře. Do ohroženého architektonického dědictví se pak řadí i nehmotné kulturní památky, jako kavárny a obchody, dodal Solař.

V létě na kampaň naváže další s tématem průzkumu památek, ve třetím čtvrtletí roku pak další kampaň upozorní na chráněnou historickou zeleň a konec roku NPÚ uzavře tématem novostaveb v historickém prostředí.

Zámek Miroslav (z pořadu Památky na prodej)
Zdroj: ČT
Autor: ČT