Recenze: Tvorba studia Kamila Mrvy

Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide? Čarokrásné Beskydy jsou doplňovány, hlazeny i milovány stavbami Kamila Mrvy (a jeho kolegů ve studiu). Tento mladý architekt (35) je čítankovým příkladem talentu vycházejícího z přirozeného regionálního klína. Studoval na Moravě (střední školu ve Valašském Meziříčí, vysokou v Brně) a vždy postupoval tak, aby nezradil svoje vlastní zásady, koncept a rukopis. Fragnerově galerii opět patří dík za informační bystrost a aktuálnost, protože tlusté, tupé, možná už leklé ryby v českých zatuchlých mediálních rybnících sahají maximálně po prsa Agáty Hanychové.

Střízlivost, střídmost, ohled ke krajině i nejbližšímu okolí, přírodní materiály s převažujícím podílem dřeva a jeho případných derivátů byly svědky a současně součástí Mrvova přirozeného a dnes tak ceněného startu. Ten k němu stále přitahuje zájemce a ten také stanovil měřítka, které tvůrce neopouští, i když postupem času změnil úzké sepětí s původně používanými materiály.

Výstava je zajímavá nejen svojí informační hodnotou a jednoduchou přístupnou formou, ale také tím, že nám představuje Mrvu a jeho ateliér v zajímavém momentu – ve chvíli, kdy sérii hodnotných drobných staveb, většinou individuální výstavby, doplňuje (snad ne, doufejme, střídá) řada větších staveb i stavebních celků.

To je vždy, jak pro laiky, tak pro znalce, chvíle, kdy se velmi často stává, že prvotní kouzlo, osobitost a originalita tvůrce započne zmírat pod cizorodostí nových, zvenku slibných a možná i komerčně přínosných úkolů. Tady tomu tak není, a proto právě ono poznání, provedené v klidu. Onen nový začátek, výstavou formulovaný, naznačuje, že ateliér bude pokračovat v přijatých pravidlech tvorby a neopustí ani původní filosofii, ani práci s materiálem a tváří staveb.

Pro nás uživatele, zadavatele i diváky je dále jen dobře, že zakázky začínají přicházet z daleko širšího okruhu než doposud. Suverénnost, s jakou se pohybuje Mrva v této fázi, i když v některých případech hledíme prozatím jen na projektové vizualizace, je dokladem předchozího tvrzení.

K výstavě vycházejí dva katalogy, precizně a pečlivě až do detailu mapující Mrvovu tvorbu v časovém rozsahu posledních jedenácti let (1999-2010). Fragnerově galerii opět patří dík za informační bystrost a aktuálnost, protože tlusté, tupé, možná už leklé ryby v českých zatuchlých mediálních rybnících sahají maximálně po prsa Agáty Hanychové.

kde: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5 a, Praha 1; kdy: do 28. 2. 2010, otevřeno denně mimo pondělí 10:00–18:00 hodin.

Hotel Olympia v Kopřivnici
Hotel Olympia v Kopřivnici
Více fotek
  • Hotel Olympia v Kopřivnici autor: Studio Toast, zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1395/139478.jpg
  • Bečva Villa Resort autor: Studio Toast, zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1395/139477.jpg