Databáze divadelních fotografií je přístupná na internetu

V Praze – Díky podpoře z Norských finančních mechanismů má nyní Institut umění – Divadelní ústav (IDU) jedinečnou možnost digitalizovat, popsat a zpřístupnit přes 100 000 snímků mapujících posledních 60 let života českých divadel. Zhruba polovina z tohoto množství je již přístupná v internetové databázi, která zahrnuje mimo jiné rozsáhlou dokumentaci díla nestorů divadelní fotografie Jaroslava Krejčího, Viktora Kronbauera, Viléma Sochůrka, Jaromíra Svobody a mnoha dalších známých i méně známých autorů.

K dnešnímu dni nabízí snímky téměř dvou set autorů z téměř 4 000 inscenací uvedených na různých scénách po celé České republice. V přehledně vytvořeném systému mohou návštěvníci z řad odborníků i laické veřejnosti vyhledávat podle základních kritérií, jako jsou žánr, název inscenace či divadla, datum premiéry nebo podle účinkujících, inscenátorů a autorů.

„Fotografie jsou nezřídka jedinou vizuální památkou na významná díla českých divadelních tvůrců. Obzvlášť starší inscenace se musely obejít bez jiných záznamů, a tak můžeme často jen podle dochovaných snímků zjistit, jak nastudování vypadalo,“ vysvětluje Ondřej Svoboda, zástupce ředitelky IDU, vedoucí Úseku fondů a služeb, a dodává: „Pro tyto účely je dokumentační funkce fotografií a zvláště pak větších sérií nepostradatelná. Většina snímků ale vykazuje také nesporné umělecké kvality a bez problému obstojí jako samostatné umělecké dílo, což dokazuje například množství fotografických výstav, které jsme v posledních letech uspořádali.“

Zpracování databáze divadelní fotografie je součástí projektu „Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla“, který je realizován za podpory Finančních mechanismů EHP/Norska. Součástí projektu je dále rozšíření databáze českého amatérského divadla a archiv největší světové přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale. Držitelem grantu je Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Národním informačním střediskem pro kulturu (NIPOS).

EEA and Norway Grants – Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska vznikly v roce 2004 po přijetí nových zemí do Evropské unie. Jsou určeny pro 13 nových členských zemí EU, kterým dohromady do r. 2011 poskytnou 1,167 miliardy eur (32 miliard korun).

Kočka na kolejích (1965)
Kočka na kolejích (1965)
Více fotek
  • Kočka na kolejích (1965) autor: Vilém Sochůrek, zdroj: Divadelní ústav http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1422/142103.jpg
  • Zahradní slavnost / Divadlo Na zábradlí (1963) autor: Jaroslav Krejčí, zdroj: Divadelní ústav http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1422/142164.jpg
  • Matka kuráž a její děti / Národní divadlo (1970) autor: Jaroslav Krejčí, zdroj: Divadelní ústav http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1422/142163.jpg