České veřejné finance jsou neudržitelné, varuje Evropská komise

Brusel - Česko má jedny z nejhorších veřejných financí v Evropské unii. Evropská komise jej řadí do skupiny nejvíce rizikových zemí. Spolu s ním se nyní ve skupině největších hříšníků nachází Kypr, Irsko, Řecko, Španělsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Rumunsko, Slovinsko, Velká Británie, a dokonce i Slovensko, které ještě poměrně nedávno patřilo mezi premianty Evropské unie.

Česko má sice v unii jeden z nejnižších celkových dluhů, ale jeho tempo zadlužování rostě poměrně rychle. Jen pro letošní rok české ministerstvo financí původně plánovalo, že rozpočtový deficit dosáhne 3,9 procenta hrubého domácího produktu, ale v současnosti odhaduje, že to bude až 5,5 procenta HDP, a to navíc v případě úspěšného schválení Janotova úsporného balíčku. Kdyby úsporná opatření neprošla, deficit by se mohl vyšplhat až na sedm procent HDP.

„Náprava si vyžádá ambiciózní konsolidační programy na snížení dluhů a deficitů v následujících letech a hluboké reformy sociálního systému,“ uvedla Evropská komise.

Video Ekonomika ČT24: Rizika českých veřejných financí
video

Ekonomika ČT24: Rizika českých veřejných financí

Ministr financí Eduard Janota:

„Informace o negativním hodnocení naší země Evropskou komisí jenom potvrzuje naprostou nezbytnost reforem veřejných financí v ČR, a to nejen pro rok 2010, ale i pro roky následující. V této souvislosti bych chtěl připomenout, že ministerstvo financí musí připravit soubor opatření, která v nejbližších letech povedou ke snížení deficitu veřejných financí na úroveň tří až čtyř procent HDP.“


Skupiny, do kterých jsou země rozděleny podle udržitelnosti veřejných rozpočtů, jsou celkem tři, přičemž ČR se v nejhorší z nich nachází od
roku 2006. České veřejné finance jsou tak jen stěží dlouhodobě udržitelné
bez citelné reformy.