Výdajové paušály v letech 2009 a 2010

Praha - Konec roku 2009 se kvapem blíží, a tak mnozí drobní podnikatelé budou uvažovat, zda ke svým příjmům uplatní výdaje v prokázané výši, nebo zda zvolí tzv. výdajové paušály. Podnikatelé mající příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (autorská práva, svobodná povolání apod.) se mohou v tomto případě rozhodnout, zda povedou klasickou daňovou evidenci doloženou příjmy a skutečnými výdaji, nebo zda povedou evidenci příjmů a výdaje uplatní v paušální výši procentem z příjmů.

Druhá varianta je jednodušší především administrativně a vyplatí se těm, kdo mají ke svým příjmům malé výdaje. Je vhodné na tomto místě zdůraznit, že v paušálních výdajích jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka a nelze je tedy zvyšovat o další částky.

Dobrou zprávou je, že výdajové paušály se pro rok 2009 oproti roku 2008 pro řadu podnikatelů zvýšily a podnikatelé je mohou tedy uplatnit v daňovém přiznání za rok 2009. Špatnou zprávou je to, že toto zvýšení nebude mít dlouhé trvání. Pro rok 2010 budou některé paušály opět sníženy v rámci vládního úsporného balíčku. Úsporná opatření se dotknou především svobodných povolání a příjmů z autorských práv.

Jednou z mála pozitivních zpráv je letní rozhodnutí o tom, že podnikatelé nemusí evidovat služební jízdy automobilem (firemním, najatým, v soukromém vlastnictví).  Jde tedy o faktické zrušení nenáviděné knihy jízd. Výdaje za tyto jízdy lze uplatnit paušálně ve výši 5000 korun měsíčně, při použití vozu i na soukromé účely se paušál snižuje na 4000 korun. Toto lze uplatnit maximálně na tři automobily.

Výše napsané platí pro účely daně z příjmů. Paušální výdaj za provoz vozidla ale může mít háček. Tím je DPH. Pokud si podnikatel nárokuje DPH z nakoupených pohonných  hmot, měl by být schopen doložit jejich použití pro svou ekonomickou činnost, a to se v minulosti dělo právě pomocí knihy jízd. 

Je-li to tedy pro podnikatele z výše popsaného důvodu či z jakéhokoliv jiného důvodu výhodnější, může zůstat u skutečných výdajů doložených knihou jízd a doklady o pohonných hmotách.

Výdajové paušály v procentech
Výdajové paušály v procentech