Stát chce sjednotit pravidla pro prodej finančních produktů

Praha - Stát chce sjednotit pravidla pro prodej pojistných, investičních, vkladových a úvěrových produktů s tím, že by se měly vymezit kategorie osob, které vykonávají zprostředkování či poradenství. Podle ministerstva financí by tyto osoby měly být evidovány ve společném a veřejně přístupném registru. Odborníci chtějí jasná pravidla pro vzdělání a znalosti lidí prodávající finanční produkty. Pokud vše půjde bez problému, nová právní úprava může být v roce 2011.

 

Ministerstvo financí zřídilo počátkem roku pracovní skupinu k distribuci na finančním trhu, do které pozvalo experty z České národní banky, profesních asociací a spotřebitelských sdružení. Skupina diskutuje o návrzích, jak sjednotit podmínky pro distribuci v jednotlivých sektorech finančního trhu. „Na základě odborné diskuze je pak možné připravit návrh budoucí právní úpravy,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

Tomáš Prouzka z poradenské firmy Partners považuje za nejdůležitější vymezení názvů v oboru. „Dneska se finanční poradci nazývají všichni dealeři stavebního spoření a podobní vázaní prodejci, stát by ale měl stanovit, kdo si jak můře říkat, aby nemátl klienty,“ dodal. Dále žádá jasná pravidla pro vzdělání a znalosti lidí, kteří prodávají finanční produkty.

Současnou právní úpravu distribuce na finančním trhu nepovažuje ministerstvo za vyhovující, neboť každý sektor podléhá naprosto rozdílné regulaci, a to jak osob vykonávajících činnost zprostředkování či poradenství, tak pravidel pro výkon této činnosti. „Našim cílem je nastavit vyvážené a vzájemně sladěné podmínky napříč celým finančním trhem,“ uzavřel Jakob. Pokud půjde vše bez problému, v roce 2010 by podle ministerstva měly být připraveny teze nové úpravy, v roce 2011 pak nová právní úprava.