ČD chtějí nové vlaky, vydají proto dluhopisy za dvě miliardy

Praha - České dráhy připravují emisi dluhopisů v předpokládaném objemu dvě miliardy korun. Firma uzavřela mandátní smlouvu s ČSOB, získané prostředky pak chce využít zejména na nákup nových železničních vozů. Předpokládaný termín vydání dluhopisů je letošní listopad. Historicky první emise Českých drah je podmíněna souhlasem ČNB.

Dráhy využijí prostředky získané prostřednictvím emitovaných dluhopisů k financování svého investičního programu, především k nákupu moderních železničních vozidel využívaných v rámci služby ve veřejném zájmu. Na tyto služby společnost uzavírá dlouhodobé smlouvy se státem a kraji. Smlouvy zajišťují plnou úhradu prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku po dobu až deseti let.

Průměrné stáří vozového parku: 26 let

Video Reportáž Jiřího Böhma
video

Reportáž Jiřího Böhma

Podle generálního ředitele Petra Žaludy chtějí dráhy v roce 2012 vydat obligace za minimálně deset miliard korun a z jejich prodeje poté financovat obnovu vozového parku. Podnik by potřeboval investovat minimálně osm miliard korun ročně, aby se vozový park s průměrným stářím 26 let výrazněji omladil. Na koleje vyjedou v letošním roce nové vozy za 4,5 miliardy korun.

Dluhopisy se splatností v roce 2012 jsou určeny pro tuzemské investory, nebudou kotované ani obchodovatelné na žádném regulovaném trhu.

Rychlík
Rychlík