Západní Evropa ožívá, ta východní se ještě ode dna neodrazila

Praha – Západ Evropy ožívá, východ stále sužuje recese. Vývoj ve střední a východní Evropě je totiž časově posunutý, a tak si ekonomiky na odraz ode dna ještě musejí počkat. Hrubý domácí produkt pro rok 2009 se ve srovnání s rokem předchozím pohybuje v záporných číslech téměř ve všech evropských ekonomikách. Tento meziroční pokles se u většiny západoevropských ekonomik vejde do pěti procent. V Evropě střední a východní se do tohoto omezení vejde jen Česká republika. Očekávaný výsledek ČR se pohybuje na čtyřech procentech.

Meziroční pokles HDP v zemích střední a východní Evropy výrazně překračuje zmíněnou hranici. K pěti procentům se blíží i Slovensko a Bulharsko. Ale například na Ukrajině, v Litvě či v Lotyšsku se HDP propadlo dokonce o 18 procent. Kladný výsledek očekává Srbsko a Polsko.

Ekonomická krize zvyšuje nezaměstnanost a insolvenci firem

Přímým dopadem ekonomické krize je zvýšená nezaměstnanost. Ta se na západě Evropy pohybuje mezi 3,8 procenty ve Švýcarsku a 8 procenty v Německu. Naopak východ se topí v dvouciferné nezaměstnanosti. Nejhůře je na tom Srbsko s 25 procenty nezaměstnaných.

Krize ale také zhoršuje platební morálku firem a narůstá i počet insolvencí. Do října 2009 vzrostl v Rakousku počet insolventních podniků o 10 procent. Ve Velké Británii a Itálii se toto číslo pohybuje na 40 procentech. Východní Evropa očekává, že se tento ukazatel vyšplhá ještě výš. ČR, Chorvatsko a Lotyšsko jsou dokonce nad 60procentní hranicí. Extrémní je situace v Bulharsku a na Ukrajině.