Aerolinky budou platit za znečišťování životního prostředí

Praha – Letecká doprava bude součástí systému obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů. Vláda to dnes schválila v novele zákona. Novela má stabilizovat emise z letecké dopravy na úroveň mezi roky 2004 a 2006. Dopravci ale uvádějí, že takové opatření povede ke zvýšení nákladů. Jestli se ale promítne do cen letenek, ještě není jasné. Normu musí schválit sněmovna, Senát a nakonec i podpis prezidenta. Systém obchodování s emisními povolenkami doteď postihoval pouze velké elektrárny a průmyslové podniky.

„Od roku 2012 budou do evropského systému obchodování s emisními povolenkami zařazeni všichni letečtí provozovatelé, jejichž letadla přistávají nebo odlétají z letišť na území Evropské unie,“ uvedl ministr životního prostředí Jan Dusík. Od roku 1990 do roku 2004 emise v unii vzrostly o 87 procent. Na emisích oxidu uhličitého z lidské činnosti se letectví podílí pouze třemi procenty, v posledních letech ale letecká doprava prudce vzrostla a je tedy jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů emisí.  

Část povolenek dostanou firmy zdarma, o část bude probíhat dražba

Video Reportáž Hany Vorlíčkové
video

Reportáž Hany Vorlíčkové

Podle návrhu budou v roce 2012 letečtí provozovatelé získávat povolenky na 97 procent emisí, které byly průměrně vypouštěny mezi lety 2004 a 2006. Později bude množství povolenek snižováno. Provozovatelé budou od roku 2012 moci požádat o přidělení 85 procent povolenek zdarma, o zbylých 15 procent se bude konat dražba. Náklady na dokupování povolenek nelze předem vypočítat.

„Letečtí provozovatelé mohou své emise snížit například restrukturalizací letového parku a zeefektivněním letového provozu, tzn. především zajistit, aby letadla odlétala vytíženější,“ dodal Dusík. Pro nové provozovatele a společnosti, jejichž meziroční nárůst přepravovaných tunokilometrů je vyšší než 18 procent, bude vyčleněna rezerva tří procent z historických emisí. Do systému nebudou spadat některé lety, například vládní, vojenské, záchranářské, cvičné a výzkumné.

Příjem z povolenek podpoří výzkum

Příjem z vydražených povolenek poplyne do Státního fondu životního prostředí a bude použit na podporu výzkumu a vývoje vhodných technologií vědeckotechnického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména civilního letectví.

Dodržování zákona bude kontrolovat Česká inspekce životního prostředí. Hříšníky čeká pokuta až pět milionů korun.

Novela zákona s novými pravidly pro odpis uhlí ale dnes neuspěla

Vláda dnes ale zamítla novelu zákona s novými pravidly pro odpis uhlí. Předložili ji zelení spolu s poslanci KDU-ČSL a KSČM. Poslancům vadí, že nynější zákon nestanovuje lhůtu, dokdy musí těžař podklady předložit, což chtějí poslanci změnit. Novela stanovuje, že pokud by těžební společnost do roka podklady nedodala, hrozila by jí podle novely až desetimilionová pokuta.