Dostat Opencard ze ztráty může jen spojení s bankou

Praha – Pražský magistrát má už od neděle k dispozici druhou prověrku projektu Opencard, kterou spravovala společnost e-Fractal. Co se v hodnocení píše, zatím magistrát zveřejnit nechce, dokud se s ním neseznámí jeho vedení, odbor informatiky a městská rada. Přesto jsou již některé předběžné výsledky známé, třeba to, že e-Fractal hodnotí projekt jako smysluplný. Zároveň ale dodává, že ho může zachránit jen spojení s bankou.

Podle předběžných zpráv druhá prověrka potvrdila výsledky prvního auditu. Největší chyby se údajně staly v počátcích při zadávání služeb. Podle informací, které uvádí na svých internetových stránkách týdeník Ekonom, se na ztrátovosti podepsalo především nekvalitní řízení, na kterém se podílely firmy Soluziona (nyní nese název Indra a dodává městu validátory umožňující nabíjení karet Opencard), Padcom a Deloitte.

Problémem je také velká závislost projektu na firmě Haguess, která městu dodává karty a je i vlastníkem licencí a softwaru. Město jí platí za každou zaevidovanou kartu, to znamená i za karty, které nejsou využívány.

Celkový záměr je správný

„I přes některé nedostatky materiál celkově hodnotí projekt Opencard jako smysluplný a prospěšný,“ informoval mluvčí magistrátu Jiří Wolf. Dostat projekt do zisku ale město samo nezvládne. Podle týdeníku Ekonom bude nezbytné, aby město uzavřelo strategické partnerství s některou z bank. Jen tak bude podle druhé prověrky možné zavést elektronickou peněženku, která by měla zajistit ziskovost projektu.

Město nyní čeká na třetí posudek, který zadal kontrolní výbor zastupitelstva. Ten má ukázat, jestli nebyly porušeny zákony při uzavírání smluv nebo při zadávání veřejných zakázek. Tento audit by měl být hotov 20. ledna. Kontrolní výbor pak zváží případné vyvození trestní odpovědnosti.

Opencard slouží obyvatelům Prahy především jako tramvajenka a průkazka do knihovny. Je s ní také možné platit parkovné nebo zjišťovat, jakých přestupků se řidiči na území města dopustili. Do projektu město nalilo už 888 milionů korun, plánované zisky ale zatím nepřináší.