Kdy máme nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Praha - Ekonomická recese, kterou Česká republika v poslední době prochází, s sebou přináší problémy zasahující základní sociální jistoty obyvatel. Jejich původcem je možnost ztráty zaměstnání nebo přinejmenším obava, že by k tomu mohlo v dohledné době dojít. Zejména starším lidem dlouhodobě svázaným s konkrétním podnikem způsobuje současný stav stres z případné nutnosti registrovat se na úřadu práce. Často tam doposud nikdy nezavítali, pociťují své postavení jako známku vlastní neschopnosti a navíc vlastně ani nevědí, co všechno mohou od úředníků čekat ani neznají svá práva a povinnosti. Jak se tedy v tomto bludišti vyznat?

Po ztrátě zaměstnání by si měl člověk především ujasnit, zda má vůbec nárok na podporu v nezaměstnanosti a jakou výši dávky po jak dlouhou dobu může očekávat. Pokud do sedmi dnů od své registrace na úřadu práce nenašel nové zaměstnání, musí prokázat, že v období posledních tří let byl alespoň po dobu dvanácti měsíců zaměstnán. Zákon také vyjmenovává situace, které zmiňované ustanovení změkčují; do dvanáctiměsíční doby se proto započítávají také následující situace:

 • příprava osoby se zdravotním postižením na vhodnou práci (ve škole, v chráněné pracovní dílně atd.),
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, kterou akreditovalo ministerstvo vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, v průměru překračuje 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Překážky vzniku nároku na podporu

Avšak i v případě, že žadatel uvedenou dvanáctiměsíční podmínku splňuje, nemusí mít ještě na dávku v nezaměstnanosti nárok. Za překážky, kvůli kterým úřad práce nevyplatí podporu v nezaměstnanosti, považuje situaci, kdy žadatel

 • má nárok na starobní důchod,
 • nastoupil do výkonu trestu nebo vazby,
 • byl s ním v posledních šesti měsících před zaevidováním na úřadu práce rozvázán pracovní poměr z důvodu hrubého porušení povinnosti,
 • v době šesti měsíců před zaevidováním opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce,
 • jsou žadateli vypláceny dávky z nemocenského pojištění.

Z evidence úřadu práce může být žadatel o dávku v nezaměstnanosti také vyškrtnut, a to třeba v případě, kdy vyjde najevo, že je zaměstnán nelegálně, že s úřadem práce nespolupracuje nebo odmítne nastoupit vhodné zaměstnání nebo rekvalifikační kurz.

Žadateli splňujícímu všechny povinnosti náleží podpora v nezaměstnanosti po dobu, která se určí dle jeho věku - ten je stanoven k datu, kdy člověk o dávku požádá. Do padesáti let věku je délka podpory pět měsíců, do padesáti pěti let věku osm měsíců a do šedesáti let věku jedenáct měsíců. Po uplynutí doby, kdy má zaměstnanec nárok na podporu a je přesto nadále bez zaměstnání, je odkázán na systém dle předpisů o sociálním zabezpečení.

Ztráta zaměstnání tak neznamená nutně konec světa. Člověku je dán poměrně dlouhý prostor pro nalezení dalšího místa, v němž je materiálně zajištěn. O tom, jaká je samotná výše podpory v nezaměstnanosti a na základě čeho se určuje, budeme informovat v dalším článku připravovaném na 19. ledna.

Úřad práce v Karlových Varech
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24