Jan Pravda: Krizi se podařilo odložit, nikoliv vyřešit

Praha – Podle Jana Pravdy, zakladatele hedgeového fondu Sanning Capital, čeká investory relativně dobrý rok. Následující období se podle něj projeví jako pozvolný nárůst doprovázený či spíše popoháněný tím, jak světová ekonomika vystupuje z krize. Ovšem co se týče dlouhodobějšího hlediska, krizi se podařilo odvrátit nebo spíše odložit – nikoliv však vyřešit, vysvětluje Pravda.

Západní ekonomiky podle něj zůstávají předlužené a objevují se u nich strukturální problémy, které přetrvávají. „Krizi se zřejmě podaří profinancovat tištěním peněz zejména v Americe,“ dodává Pravda. Krátkodobě dle něj bude současná situace rok či dva pokračovat a poté bude záviset na tom, jak se státy postaví k dlouhodobějšímu řešení nastalého problému.

Investiční doporučení: Peníze vkládat především do známých vod

Video Rozhovor s Janem Pravdou
video

Rozhovor s Janem Pravdou

Pravda zastává pravidlo, že by se investor měl držet toho, čemu rozumí: „To znamená investovat především v regionu, kde žije a kde má ponětí o tom, co se děje. Takový investor se osobně setkává s produkty firem, do kterých lze potenciálně investovat.“ Českým investorům se nabízí středoevropský region, který je na rozdíl od západní Evropy a Ameriky podle Pravdy zajímavý tím, že má relativně definovanou trajektorii růstu, kdy víceméně dohání západní
Evropu v úrovni služeb, investicích a konvergenci měn.


Hlavní výhodou středoevropského regionu je však fakt, že není tolik zadlužený. Zadluženost středoevropských domácností dosahuje v průměru zhruba čtvrtinové úrovně západní Evropy. „Toto tvoří v současnosti klíčový aspekt. Střední Evropa roste celkem dopředu, protože má kam růst, a zadruhé není zadlužená zdaleka tak jako západní Evropa,“ zdůrazňuje Jan Pravda.

Vybrané bankovní tituly jako zajímavá investice

Ekonomická krize zasáhla sektory různou silou. „Při analýze sektorů je třeba vycházet ze dvou hledisek. Zaprvé jak vypadá jejich valuace nyní, tedy zda investoři příliš vyprodali akcie a ty šly příliš dolů, než jak by normálně měly,“ říká Pravda. Podle něj je dále podstatné, jakou by měly firmy samotnou budoucnost, kdyby fungovaly normálním režimem.

„Protože jsme měli bankovní krizi, tak všichni vyprodávali banky, takže byly fantastické příležitosti investovat víceméně do všech bank,“ dává zakladatel fondu Sanning Capital tip. Podle něj byla nejlepší příležitostí trojice bank - maďarská OTP, Erste, Raiffeisenbank. Pravda dále jmenuje i menší zajímavou banku Transilvania: „Všechny tyto banky byly předtím investory hodnoceny tak, jako by jim měl přijít konec světa. Byly zhruba na čtvrtině své dlouhodobé hodnoty. Investor, který se na ně loni zaměřil, neprohloupil.“


Podle Pravdy ale tato příležitost ještě není zcela vyčerpaná a zejména ve čtyřech výše zmíněných bankách vidí tento investor potenciál výdělku v nejbližších dvanácti měsících řádově ještě 30 až 40 procent.

Akcie
Akcie
Více fotek
  • Akcie zdroj: financialadvice.co.uk http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1369/136844.jpg
  • OTP banka zdroj: wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1372/137186.jpg