Pravidla pro odměny státních manažerů se změní

Praha - Vládní komise, kterou sestavil premiér Fischer, se shodla na principech nového odměňování státních manažerů. Celková roční odměna ředitele firmy tak má být například srovnatelná s podnikem obdobné velikosti v Česku. Nová pravidla by měla začít platit po schválení vládou už v příštích měsících. Stát má většinový podíl ve zhruba dvacítce firem, napříkad v energetické skupině ČEZ, Letišti Praha nebo ČSA. Informaci přineslo dnešní vydání deníku MF Dnes.

Přesnou výši platů v jednotlivých podnicích ovšem komise nestanovila. Jejím úkolem bylo vytvořit principy, na jejichž základě se budou s novými manažery uzavírat smlouvy. Odměna šefů by se tedy nově měla skládat ze čtyř složek. Jednou z nich má být pevný měsíční plat, který nebude moci přesáhnout zhruba polovinu celkové roční odměny. Další součástí má být roční plat závislý na výsledcích podniku a střednědobá odměna. Ostatní benefity prý budou jen malou částí z celkového platu.

Manažeři budou psát testy

Video Reportáž Pavla Štrunce
video

Reportáž Pavla Štrunce

V polovině ledna zadalo ministerstvo financí personální audit, který by se měl zaměřit právě na státní firmy. V nejbližší době čekají členy dozorčích rad ústní a písemné testy. Audit má prověřit úroveň řízení a odměňování vrcholných manažerů v osmi největších společnostech, kde stát drží většinu. „Zhodnotíme, jaká je jejich kvalifikace, jestli znají základní finanční výkazy a jestli mají elementární právní povědomí,“ uvedla partnerka auditorské firmy Monika Zahálková.

120 milionů pro vedení ČSA

Chystanou zásadní změnu v systému odměňování členů nejvyššího vedení státních podniků oznámil ministr financí Janota už koncem listopadu. Věc zřejmě pohnula kupředu situace kolem nedávného odchodu manažerů Českých aerolinií. Prezident společnosti Radomír Lašák a jeho podřízení si mají odnést mnohamilionové odstupné, ačkoliv společnost očekává, že ztráta ke konci loňského roku bude více než tři miliardy Kč.