Richter: Projekt Opencard má budoucnost

Praha - Třetí audit, který prověřoval projekt pražské karty Opencard, potvrdil závěry předchozích dvou prověrek a nevyplynulo z něj, že by při zadávání veřejných zakázek, výběrových řízeních a uzavírání smluv byl porušen zákon. Projektem Opencard, který stál hlavní město už téměř 900 milionů korun, se od minulého týdne zabývá také policie. Kauza Opencard spustila revoluci na pražském magistrátu a ta vynesla vysoko dosavadního radního pro kulturu Milana Richtera. Ten se stane od 1. února odpovědným za projekt a slibuje velké změny. Richterovým cílem je především uplatnění bonusů pro občany - s kartou Opencard by mělo být možné získat slevu v maloobchodech či na kulturních akcích. Další změnou by mohla být klouzavá doba v rámci jízdného.

„V současné chvíli se soustředím na budoucnost projektu, je samozřejmě třeba s tím něco udělat,“ prohlásil Richter. Projekt má zatím do 1. února ve své kompetenci první náměstek Blažek. Výsledky druhého auditu ještě Richter nezná. „Tento týden bychom měli mít k dispozici celkem tři nezávislé audity,“ podotkl Richter.

Karta umožňuje celou řadu aplikací, ale její potenciál zatím není využit. „Je třeba, aby karty využívalo co nejvíce lidí, pak teprve může být zisková,“ řekl Richter. „Jedním z cílů je, aby se jezdilo levněji,“ konstatoval Richter. Systém se podle něj dá rozšířit na celé Česko. „Mým cílem je, aby byl rozšířen co nejvíce v Praze,“ řekl náměstek. Jedná se především o využití bonusů – například slev v maloobchodech, vstupu do kulturních objektů či využití klouzavé doby v rámci jízdného.

Video Hyde Park ČT24
video

Hyde Park ČT24

Richterovy sliby:

„Openkarta bude do deseti měsíců nástrojem, který bude skýtat větší množství těch prvků, na které bude možné získat slevy a na kterých člověk ušetří v rámci jízdného v MHD. Bude dostupnější a zajímavá proto, aby si ji Pražan koupil.“


Na vyvození odpovědnosti se podle Richtera musí počkat na výsledky auditů. Projekt byl schválen ještě v době, kdy on sám v zastupitelstvu nezasedal. „Je ale dobře, že padlo trestní oznámení. Šetření policie má zásadní význam,“ podotkl Richter. V auditech bude rozpracováno, kolik peněz bylo na jaké položky vynaloženo. „Do konce února budou výsledky vyvěšeny na stránkách hlavního města Prahy,“ prohlásil Richter.

Medializace Opencard podle Richtera projekt poškozuje

Medializace projektu Opencard podle Richtera souvisí s klesajícími preferencemi ODS. „Projekt Openacard se tak jeví, ale ztrátový není, je třeba vyčkat, až bude ekonomicky zajímavý,“ míní náměstek. Na sebe potom bere zodpovědnost za voliče ODS, aby se stávající situací nedali ovlivnit. „Občané se nyní bojí kartu koupit a to projekt poškozuje,“ konstatoval Richter.

Richter v současné chvíli spolupracuje se zástupci ministerstva vnitra na postupu boje s korupcí. Protikorupční strategie Markéty Reedové totiž neprošla kontrolním výborem a schvalovat zásadní materiál pouze členy koalice není podle Richtera správné. „Navíc v tom materiálu chybí celá řada zásadních věcí. Je nedostatečný,“ uvedl Richter. Bylo by podle něj například vhodné zřídit funkci protikorupčního ombudsmana.