2010 - rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Praha - Přestože Evropská unie patří mezi nejbohatší oblasti světa, 17 procent lidí žijících v zemích sedmadvacítky má tak nízké příjmy, že si nemůže dovolit ani základní životní potřeby. Evropská komise proto rok 2010 zasvětila boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Do projektu se zapojí všechny členské státy, v Česku jej dnes zahájí ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

Evropský rok 2010 je závazkem členských států sedmadvacítky vůči Evropské komisi efektivně řešit otázku chudoby ohrožující nejzranitelnější skupiny společnosti. Česko se v rámci projektu zaměří na pět hlavních oblastí. V první řadě chce varovat před riziky zadluženosti.

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva

„Pokud se ta osoba rozhodne se zadlužovat, tak tomu nemůžeme zabránit jinak než apelem anebo vytvářením nástrojů, které jdou proti tomu.“

Video Václav Krása, Milena Černá a Dagmar Kocmánková ve Studiu 6
video

Václav Krása, Milena Černá a Dagmar Kocmánková ve Studiu 6

Václav Krása, Milena Černá a Dagmar Kocmánková ve Studiu 6

2010 ve znamení boje proti chudobě a sociálního vyloučení

Součástí českého plánu je také snaha o zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a úrovně vzdělanosti. „Boj“ má být zaměřen také proti dlouhodobé nezaměstnanosti. Lidem, kteří jsou delší dobu bez práce, totiž podle materiálů vlády hrozí sociální izolace a diskriminace.

Vláda se hodlá v neposlední řadě letos zaměřit i na hospodářský rozvoj venkovských oblastí.

Ministr pro lidská práva
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24