MMF očekává růst české ekonomiky

Praha – Mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) čeká v letošním roce růst české ekonomiky o 1,5 procenta. Loňský pokles hrubého domácího produktu odhadla na 4,25 procenta. Dnes to oznámila vedoucí delegace MMF Zuzana Murgašová s tím, že bez dalších opatření bude deficit rozpočtu přesahovat ve střednědobém horizontu pět procent hrubého domácího produktu.

Z hlediska rozpočtu je prý potřeba zracionalizovat mandatorní výdaje, tedy povinné výdaje státu, a štědrý sociální systém. „Doporučujeme, aby sociální dávky vycházely ze sociální situace daného příjemce, což by i zvýšilo pobídky ke hledání práce,“ upozornila. Také je podle ní třeba zrušit různé výjimky a úlevy v daňovém systému.

Vedoucí delegace MMF Zuzana Murgašová:

„Tento rozpočet je prvním krokem ke zvrácení zhoršující se situace. Je třeba odmítnout tlaky na zvýšení výdajů v předvolebním období.“

Video Rozhovor se Zuzanou Murgašovou
video

Rozhovor se Zuzanou Murgašovou

Daň z přidané hodnoty by se měla sjednotit ve vyšší sazbě, zdanění majetku by mělo vycházet z jeho tržní hodnoty, doporučila mise MMF. Výše nynější sazby daně z příjmu právnický osob by se měla zvážit, protože je nižší, než činí průměr v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), uvedla dále mise MMF.