Postavení zaměstnanců v Česku je jedno z nejhorších

Praha - Jaké mají u nás zaměstnanci právní jistoty a jak jsou chráněni zákoníkem práce? Z grafu, který zpracovala Evropská komise, vyplývají znepokojující informace. Česká republika patří spolu s Maďarskem, Polskem a Itálií k zemím, kde je postavení zaměstnanců nejhorší z celé Evropské unie. Podle grafu je v Česku vysoká pružnost pracovního trhu, ale nízká ochrana zaměstnanců.

 

S výsledky grafu souhlasí také místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. „My v naší zemi často slyšíme opak,“ dodává Samek s tím, že musíme vnímat, kdo to říká. „Zaměstnavatelé se snaží získat co nejlepší a nejsnadnější podmínky pro zacházení s pracovní sílou,“ dodává.

Zástupci ministerstva práce a sociálních věcí poslali písemné vyjádření. V současné době se nebudou k celé záležitosti vyjadřovat, jelikož se zatím jedná o neoficiálně zveřejněné informace, které bez konkrétních souvislostí a analýz nelze veřejně komentovat.

Video Rozhovor k zákoníku práce
video

Rozhovor k zákoníku práce

Podle srovnávací studie, kterou nedávno vydala společnost Deloitte, jsou v České republice a Slovensku například velmi šroubované a složité výpovědní podmínky. „Jako advokát jsem spokojená, zákoník je natolik komplikovaný a nelogický, že nám (právníkům) roste práce. Z pohledu občana je ale ta norma zbytečně složitá. Určitá jasnost v těch výpovědních důvodech by byla ocenitelná,“ říká advokátka Nataša Randlová.

„Český zákoník práce nedeformuje trh práce,“ říká Samek s tím, že nedošlo k zablokování trhu práce, jak předpokládali politici. Upozorňuje na to, že roste počet případů obcházení zákoníku. Zákoník sám o sobě podle něho není překážkou, která by firmám bránila v propouštění.