Zadání projektu Opencard nebylo protizákonné

Praha – Radní hlavního města Prahy na dnešní tiskové konferenci řešila výsledky všech tří auditů k projektu Opencard. Dva poslední ukázaly, že město neporušovalo zákon při zadávání veřejných zakázek. Na chybné zadávání zakázek ale výsledky prvního auditu upozorňovaly. Podle ředitele magistrátu Martina Trnky se však prověrky shodují v tom, že nedostatky projektu byly především v jeho počátcích a že smlouva, kterou má město s hlavním dodavatelem, firmou Haguess, je nevýhodná. Město tedy musí v projektu pokračovat, potřebuje k tomu jen strategického partnera.

Tyto posudky si zadaly město a kontrolní výbor pražského zastupitelstva poté, co byly zveřejněny závěry prvního hloubkového auditu. Ten tvrdil, že stav projektu neodpovídá jeho nákladům. Prahu údajně do poloviny roku 2009 stál 888 milionů korun, příjmy ale byly nulové. Kontrolní šetření navíc přišlo město na 4 miliony korun.

Nad rozdíly mezi audity se radní nepozastavují

Video Telefonát Štěpánky Martanové
video

Telefonát Štěpánky Martanové

Telefonát Štěpánky Martanové

26.1.2010

Reportáž Štěpánky Martanové

Rozdíly mezi prvním a dalšími audity byly způsobeny především tím, že výsledky prvního auditu unikly do médií dříve, než byl připomínkován. Před uveřejněním se k němu tedy nestihly vyjádřit všechny zainteresované strany, ať už odbor informatiky, firma Haguess nebo dopravní podnik. Později přitom bylo vysloveno zhruba 50 námitek. Většina výhrad se týkala právě zadávání veřejných zakázek. Pražský primátor Pavel Bém ale na dnešní konferenci uvedl, že věří dvěma posledním auditům, které výskyt chyb popřely.

„My jsme nechtěli, aby se tady opakovaly, a od začátku jsme to zdůrazňovali, audity, které budou dělat to samé. Našim cílem bylo dozvědět se o tom projektu všechno,“ vysvětluje Bém odlišnosti auditů.

Rada chce tedy do konce ledna podepsat s firmou Haguess, která kartu spravuje, upravenou, a tentokrát již výhodnou smlouvu. Vedení Prahy ale chce, aby firma uvedla, kdo drží její akcie a jestli má nějaké vazby na město, aby se mohlo předejít spekulacím. Pokud tak firma neučiní, radní si s ní budoucí spolupráci neumí představit.

Za ztráty v projektu ještě nepadl trest

„Všechny tři audity ukázaly, jak lze zničit kvalitní projekt manažerskou, a doufám, že jen manažerskou neschopností,“ uvádí František Hoffman, předseda Kontrolního výboru ZHMP. Za ztrátový projekt zatím nebyl nikdo potrestán. O místo přišel jen šéf odboru informatiky Václav Kraus, odešel navíc na vlastní žádost. Město za něj hledá náhradu, jméno nového ředitele chce znát do půlky února. Primátor Bém ale tvrdí, že personální změny přijdou, týkat se mají úředníků, kteří na Opencard pracují.

Nyní městská rada jedná s komerčními subjekty o rozšíření služeb, které Opencard bude zajišťovat. Město věří, že kartu bude možno využívat v desítkách hotelů, restaurací, obchodů a také k získání slevy v pražských divadlech. Kam bude karta směřovat dál, se ukáže v březnu. Již zítra se ale sejde speciální komise k Opencard.