Lesy ČR vyhlásí tendry na prodej dřeva a lesní práce za 15 miliard

Hradec Králové - Tendry na prodej dřeva a lesní práce v hodnotě přibližně 15 miliard korun vyhlásí státní podnik Lesy České republiky (LČR) v pondělí 1. února. Soutěž se má týkat práce a dříví na 108 územních jednotkách na roky 2011 až 2020. Lesy ČR vlastní polovinu lesů v zemi. Ovšem některé subjekty v lesnictví na tendry státního podniku dlouhodobě nešetří kritikou. Současný systém dozná zásadní změny v tom, že veškeré vytěžené dřevo si budou prodávat těžařské firmy. Dosud, podle systému tendrů na roky 2008 až 2010, si těžaři prodávali jen polovinu dřeva. Druhou polovinu si prodaly samy Lesy ČR. Podle podniku má být nový systém výhodnější.

Uzávěrka přihlášek v polovině března

Lesy ČR budou nově uzavírat smlouvy s vítězi na dobu jednoho roku až deseti let. Soutěžené jednotky jsou identické s takzvanými lesními hospodářskými celky. Platnost prvních smluv bude od 1. ledna 2011. Každý další rok pak budou státní lesy vyhlašovat soutěž o desetinu územních jednotek. V polovině března pak má být uzávěrka přihlášek do nyní vyhlašovaných tendrů.

Podle Lesů ČR přinese rozdílná délka smluv záruku kontinuální práce v lesích i v případech, kdyby některé smlouvy firmy nedodržely. Nový systém podle podniku také umožní lépe reagovat na změny na trhu tak, aby Lesy ČR i jednotlivé firmy mohly předvídatelným způsobem plánovat své vize a výkony. Systém počítá i se čtvrtletní indexací cen, která umožní zohlednit i vývoj tržních cen dřeva.

Tendry se dotknou přibližně 1,2 milionu hektarů lesů, tedy zhruba 90 procent celkové výměry ploch Lesů ČR. Zbytek prací si Lesy ČR zajistí ve své režii prostřednictvím svých pěti lesních závodů. „Lesní závody Lesů ČR přitom slouží jako referenční jednotky k cenám lesnických prací podnikatelských subjektů,“ vysvětlil mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Lesy České republiky
Lesy České republiky