Lesy ČR vyhlásily tendry na prodej dřeva

Praha - Státní podnik Lesy České republiky dnes vyhlásil tendry na prodej dřeva a lesní práce. Jejich hodnota je přibližně 15 miliard korun a týkají se 108 územních jednotek, což je 1,2 milionu hektarů (90 procent celkové výměry). Plán počítá s novými smluvními ujednáními na těžení a zpracování dřeva pro léta 2011 až 2020. Zbytek prací si podnik zajistí ve vlastní režii prostřednictvím svých pěti lesních závodů.

Veškeré vytěžené dřevo budou nově prodávat samy těžařské firmy. Dosud se to totiž týkalo jen poloviny dřeva, druhých 50 procent si Lesy ČR prodaly samy. Společnost tvrdí, že nový systém pro ni bude výhodnější.

Mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík:

„Nový model je lépe kontrolovatelný a dochází při něm k výrazně menším ztrátám.“

Video Reportáž Antonína Bruštíka a Vlastimila Weinera
video

Reportáž Antonína Bruštíka a Vlastimila Weinera

Reportáž Antonína Bruštíka a Vlastimila Weinera

1.2.2010 UvR

Reportáž Radovana Daňka


Smlouvy s vítězi tendrů budou Lesy České republiky uzavírat nově na dobu jednoho roku až deseti let. A jejich rozdílná délka smluv by měla umožnit lépe reagovat na změny na trhu a přesněji plánovat. Od ledna roku 2012 se tedy bude každoročně soutěžit o 10 procent nových zakázek.

Nový systém může ohrozit malé a střední firmy

Systém už kritizovala KDU-ČSL. Podle ní představuje šanci nanejvýš pro tři velké firmy. Pravidla se taktéž nelíbí malým a středním zpracovatelům, obávají se, že se nedostanou k surovině. Menším firmám by tak mohlo hrozit propouštění až likvidace.

Podoba tendrů je výsledkem vyhodnocení memoranda mezi Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů a ministerstvem zemědělství. S principy byla seznámena také dozorčí rada LČR, kde má KDU-ČSL svého zástupce.