Sousedské spory: Oprava domu na hranici pozemku

Praha - Vlastníte starší rodinný dům, který potřebuje opravu? To by neměl být problém. Zvláště pokud máte partu zručných kamarádů, kteří jsou s opravou ochotni pomoci. Co ale dělat, když váš dům stojí na hranici pozemku se sousedem a vy, abyste mohli třeba jen opřít žebřík, musíte chtíc nechtíc vstoupit na sousedův pozemek?

Podle ustanovené občanského zákoníku je vlastník sousedícího pozemku povinen umožnit přístup na svůj pozemek, popřípadě na svou stavbu, a to za účelem obhospodařování nebo nezbytné údržby sousedních pozemků nebo sousedních staveb.

„V praxi by to mělo probíhat tak, že se obrátím na svého souseda se žádostí, aby mě vpustil na svůj pozemek, vysvětlím mu, proč to potřebuji, že je to nezbytné za účelem údržby mé nemovitosti,“ vysvětlil advokát Pavel Nastis. Není potřeba žádat písemně a není ani potřeba mít uzavřenu žádnou písemnou smlouvu.

Video Černé ovce
video

Černé ovce

Zákon hovoří jasně. Co ale dělat, pokud vám soused nevyhoví? „Postupoval bych tak, že bych souseda vyzval písemně doporučeným dopisem, abych si dopředu obstaral jakýsi důkaz o tom, že mě na svůj pozemek nechce vpustit,“ doporučil Nastis. Pokud dopis nepomůže, nezbývá vám nic jiného, než se obrátit na soud nebo na stavební úřad.

Určitě se ale vyplatí nejprve požádat o pomoc příslušný stavební úřad. Protože zatímco soudní spory v České republice trvají někdy trochu déle, stavební úřad je vázán třicetidenní lhůtou. A může takový sousedský spor vyřešit.

Stavební zákon totiž říká, že nejenom v případě staveb podléhajících stavebnímu povolení nebo ohlášení, ale i v případě udržovacích prací je soused po rozhodnutí stavebního úřadu povinen stavebníka na svůj pozemek vpustit.

„V takovém případě svoláme na stavbu místní šetření, snažíme se sousedy vést k dohodě ve věci a stanovit nějaké podmínky, za jakých by stavba proběhla. Pokud se nedohodnou, vydáme rozhodnutí,“ uvedla vedoucí odboru výstavby Magistrátu města Opavy Venuše Drochytková.

Vždy je ale třeba mít na paměti, že pokud vstoupíte na cizí pozemek a budete provádět úpravy své nemovitosti, musíte si počínat tak, abyste na sousedním pozemku nebo stavbě nezpůsobili žádné škody. „Pokud byste nějakou škodu způsobili, jste povinni ji nahradit. To znamená provést náhradu škody v penězích, ale požádá-li o to poškozený a je-li to možné a účelné, nahradit škodu uvedením do původního stavu,“ upozornil Nastis.