Evropská protiemisní pravidla zřejmě připraví lidi o práci

Praha – Už v březnu bude Evropský parlament jednat o takzvané směrnici o průmyslových emisích, která zpřísňuje povolování podnikových provozů v Evropě. Přísnější pravidla o vypouštění emisí ale podle podnikatelů omezí konkurenceschopnost českých firem. V konečném důsledku můžou znamenat konec některých firem a propouštění lidí. Naopak podle Strany zelených investice do moderních ekologických technologií spíše nová místa přinesou.

Podle Evropské komise je zpřísnění pravidel nezbytné. Stávající směrnice už nevyhovuje. „Ukázalo se, že byla velice benevolentní, byla celá řada výjimek, nebyla řádně uváděna do praxe, a to je důvod, proč byla navržena nová směrnice,“ podotýká ekologický expert Miroslav Šuta.

Pokud český parlament evropskou emisní směrnici schválí, budou muset firmy investovat miliardy korun do modernizace. „Náklady na implementaci této směrnice by byly tak vysoké, že by se samozřejmě musely zdražit výrobky, a tím pádem by byl výrobek nekonkurenceschopný,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory Petr Kužel.

Video Reportáž Jiřího Böhma
video

Reportáž Jiřího Böhma

Reportáž Jiřího Böhma

4.2.2010 E

Ekonomika ČT24: Protiemisní politika EU

Podniky chtějí, aby náběh zpřísňujících pravidel neplatil už od roku 2016, ale aby byl posunut až za rok 2020. Ministerstvo životního prostředí je ochotné o této výjimce s průmyslníky jednat. „Samozřejmě máme zájem, aby modernizace proběhla co nejdříve, na druhou stranu víme, že vlna odsiřování a snižování znečištění, která proběhla v devadesátých letech, byla náročná,“ připouští ministr životního prostředí Jan Dusík.

Erik Guess, náměstek ministra průmyslu a obchodu:

„Ta legislativa se nám zdá příliš nepromyšlená, chybí tam dopadové studie, jak například žádá evropská rada pro konkurenceschopnost.“

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Erik Geuss dokonce připouští, že zpřísnění podmínek pro vypouštění emisí může mít dopad na konkurenceschopnost některých podniků. „Třeba teplárenství je u nás založeno na spalování hnědého uhlí konkrétní kvality a tady zpřísněné emisní limity mohou znamenat, že teplárny nebudou schopny konkurovat cenou. To znamená, že skončí, a pak je otázka, jak na to budou reagovat občané a jaký vlastně bude enviromentální dopad,“ uvádí.

Politici ale nejsou zajedno. Podle některých z nich totiž naopak české podniky přestanou být konkurenceschopné, pokud nezačnou do nových technologií investovat.