ČEZ, E.ON i PRE zastavily žádosti pro nové solární a větrné elektrárny

Děčín/Praha - Společnosti ČEZ, E.ON a Pražská energetika (PRE) vyhověly výzvě společnosti ČEPS a přestaly dnes udělovat kladná stanoviska k žádostem o připojení nových solárních a větrných elektráren. ČEPS, výhradní provozovatel přenosové soustavy, žádá odpojování slunečních elektráren kvůli zachování bezpečnosti dodávek elektřiny. Mohlo by se s ním podle pondělního vyjádření generálního ředitele společnosti Petra Zemana začít už příští rok v létě.

Petr Zeman varoval před technickými limity připojování fotovoltaických a větrných elektráren do elektrické sítě. Při současném tempu připojování solárních elektráren však podle něj hrozí situace, že bude výroba vyšší než spotřeba. Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) závěry ČEPS důrazně odmítá.

Energetický gigant ČEZ už dlouho zaznamenává velký zájem investorů o připojení zejména solárních elektráren. „Výše požadovaných výkonů ohrožuje bezpečnost a spolehlivost elektrizační soustavy, proto vedení společnosti po analýze stavu připojování fotovoltaických a větrných elektráren ve své distribuční soustavě rozhodlo s okamžitou platností vyhovět požadavku společnosti ČEPS,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Video Reportáž Jiřího Böhma
video

Reportáž Jiřího Böhma

K ČEZu se přidal i E.ON

Velký zájem investorů o rychlé připojení těchto i dalších nových obnovitelných zdrojů v současnosti podle společnosti E.ON výrazně překračuje přepravní schopnosti distribuční soustavy firmy E.ON a ohrožuje bezpečný a spolehlivý provoz soustavy.

„K tomuto rozhodnutí přispěla skutečnost, že již od května loňského roku jsme postupně museli zastavit udělování souhlasu k připojení těchto zdrojů na většině našeho distribučního území pro případy, kdy investor požadoval připojit zdroj o výkonu větším než 250 kilowattů,“ doplnil mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

ČEZ už od roku 2008 musel na severní Moravě, v severních a východních Čechách omezovat vydávání kladných stanovisek k připojení těchto elektráren. Dosud vydaná rozhodnutí o připojení jsou platná, dodala mluvčí ČEZu.

Na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz a www.ceps.cz budou oznámeny případné změny obecných podmínek připojování výrobních zdrojů do distribuční a přenosové soustavy.