EU splní či překoná 20procentní podíl obnovitelných zdrojů do roku 2020

Brusel - Evropská unie do roku 2020 naplní či dokonce mírně překoná závazek, že navýší podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie na 20 procent. Dokládá to dnes zveřejněná analýza Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA). Podle dokumentu se Česko řadí k zemím, kterým se podaří přidělený limit splnit, Slovensko by pak navíc mělo být jedním z osmi unijních států, které cíl dokonce překonají. Národní limity by nemělo splnit jen šest zemí - Belgie, Bulharsko, Dánsko, Itálie, Lucembursko a Malta.

Podle EWEA se ale ani u šesti států, které zřejmě dříve dohodnuté limity nenaplní, nemělo jednat o výrazný problém. V žádném z těchto případů by to nemělo být víc než o jedno procento proti cíli.

Již před několika lety se unie rozhodla, že navýší podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 20 procent v roce 2020, zatímco ještě v roce 2005 to bylo jen zhruba 8,5 procenta. Blok se pak po nesnadných debatách dohodl na sdílení tohoto úkolu, jednotlivým zemím tak byly stanoveny podle situace a již dosažených výsledků v tomto směru různé mety. EWEA pak zkoumala jejich naplňování.

V nejlepší pozici se zatím ocitá Španělsko. To mělo navýšit podíl o 20 procent, ale zatím se zdá, že dosáhne růstu o 22,7 procenta.

Větrná elektrárna na moři
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24