Deregulace nájemného: Jak se nenechat ošidit?

Praha - V lednu 2010 vstoupila postupná deregulace nájemného do své další fáze. Lidé, kteří dosud bydlí v bytech s regulovaným nájemným, ať již je vlastníkem bytu obec, či soukromá osoba, mohou očekávat oznámení pronajímatele o zvýšení nájmu. Podmínky pro navýšení plateb za bydlení jsou zákonem přesně vymezeny a je vhodné je dobře znát, protože je to nájemník, který se musí v případě nesrovnalostí bránit, nikoli pronajímatel.

O kolik může majitel nájemné zvednout?

Jak rychle deregulace probíhá, to závisí na konkrétní lokalitě, kde se byt nachází, a na tom, o kolik rostlo nájemné v minulých letech. Správnost sumy, kterou po nájemnících majitel bytu vyžaduje, je možné snadno ověřit na webu ministerstva pro místní rozvoj, kde je umístěna kalkulačka, do níž stačí vepsat základní údaje a ona vypočte maximální možnou výši nájemného pro rok 2010.

Základní pravidla pro řádné navýšení nájemného:

  • Pronajímatel nájemci musí oznámit, že chce zvýšit nájemné, a to písemně. Pokud se domáhá vyššího nájemného bez předchozího písemného oznámení, jedná pronajímatel nezákonně.
  • Pronajímatel musí v oznámení řádně určit byt (číslo jednotky, podlahová plocha bytu atd.) a v oznámení musí být zdůvodnění zvýšení nájmu, tedy že výše nájemného byla řádně stanovena na základě zákona o jednostranném zvýšení nájemného. Bez toho je navýšení nájemného neplatné.
  • Pronajímatel musí dodržovat časové lhůty, tj. zvýšit nájemné může pronajímatel například k 1. lednu 2010 pouze tehdy, pokud písemné oznámení předal nájemci nejpozději v posledním zářijovém dni roku 2009 (platí tříměsíční lhůta, ve které je dán nájemci čas, aby oznámení prostudoval, a případně podal žalobu na jeho neplatnost). Pronajímatel nemusí zvýšit nájemné nutně k 1. lednu 2010, může k tomu přistoupit kdykoli během roku, ale pouze jedenkrát ročně. Pronajímatel ale nesmí vyžadovat zvýšenou částku nájemného zpětně - za předchozí měsíce daného roku.


Nová výše nájemného nesouhlasí – braňte se!

Základní poučka pro nájemníky regulovaných bytů zní: Pokud je navýšení nájemného nezákonné - ať již z důvodu nesprávného vypočtení částky, nedodržování lhůt pro oznámení navýšení, nesprávného určení bytu atd. - musí se nájemce sám aktivně bránit u soudu. Žalobu na určení neplatnosti zvýšení nájemného musí podat u místně příslušného soudu. Než soud rozhodne, může nájemník platit nájem v předchozí výši, doporučoval bych ale, aby raději ukládal do notářské úschovy pronajímatelem žádanou částku.

Na závěr je potřeba zmínit, že ne všech regulovaných bytů se jednostranné zvýšení nájemného týká. Často se objevuje v nájemních smlouvách pro regulované byty ujednání pronajímatele s nájemcem o způsobu změny nájemného. Pokud nájemní smlouva toto ujednání obsahuje, jednostranné zvýšení nájemného se daného bytu netýká. Doporučoval bych proto podrobné čtení nájemních smluv.

Bytová zástavba
Bytová zástavba