Do hledáčku antimonopolního úřadu se dostal trh s potravinami

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal zkoumat situaci na trhu prodeje zemědělských a potravinářských produktů. Má podezření, že tam dochází k porušování hospodářské soutěže. Prověřit chce mimo jiné to, zda prodejci neporušují nový zákon o významné tržní síle, který reguluje vztahy mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli.

„Situace na tomto trhu naznačuje, že může docházet k narušování nebo ohrožování hospodářské soutěže,“ obává se úřad. Proto chce nyní prověřit, v jakém stavu se trh nachází a jaké obchodní praktiky firmy na trhu uplatňují.

Výsledkem šetření antimonopolních úředníků bude mimo jiné zpráva a doporučení ke zlepšení soutěžních podmínek na trhu prodeje zemědělských a potravinářských produktů konečným spotřebitelům. Pokud úřad objeví dostatečné indicie vedoucí k podezření, že může docházet k porušení zákona o významné tržní síle nebo o ochraně hospodářské soutěže, je oprávněn zahájit správní řízení.