Brusel vyšetřuje půjčku pro ČSA od Osinku

Brusel – Evropská komise začala vyšetřovat úvěr, který státní společnost Osinek poskytla Českým aeroliniím. Zhruba 2,5miliardovou půjčkou chtěl stát aerolinkám pomoci vytvořit rezervu na horší časy a pomoct se splátkami leasingu na letadla. Evropská unie má pro úvěry od státních firem velmi přísná pravidla, může je posoudit jako nedovolenou státní pomoc.

„Komise nemůže vyloučit, že půjčka, kterou letecká společnost použije na financování nákladů spojených s provozem společnosti, nepředstavuje státní pomoc,“ uvedla komise. Pokud by došla ke stejnému závěru i na konci vyšetřování, ČSA by nejspíš musely peníze vrátit. Podle mluvčí EK Amelie Torresové se tak ovšem stane, až Brusel dostane vyjádření české vlády a například i leteckých společností, které by se půjčkou cítily být poškozeny.

Státní firma Osinek, která je v likvidaci, půjčila ČSA peníze na základě smlouvy z konce loňského dubna. Aerolinky za úvěr ručily letištní budovou APC, kterou ale firma už prodala Letišti Praha, na což upozorňuje i Evropská komise. Původně měl stát vyměnit úvěr za akcie. Právě tato transakce však podlehá schválení Bruselu, je totiž na hraně nedovolené státní podpory.

Video Eduard Janota o pomoci ČSA
video

Eduard Janota o pomoci ČSA

Eduard Janota, ministr financí:

„Situace v ČSA je teď stabilizovaná. Opatřeními, která přijalo nové vedení, tedy výměnou managementu, byly nastaveny určité kroky a ty jsou plněny. Musím říct, že poslední měsíc a půl jsem já osobně s ČSA nic konkrétně neřešil, prostě ta firma už běží tak, jak má běžet.“

Komise se nyní chce podrobně zaměřit na přesnou povahu a podmínky transakcí. Hodlá zjistit, jestli jsou státní podporou, a pokud ano, jsou-li slučitelná s vnitřním trhem. Zkoumat bude hlavně to, jestli by stejně jako česká vláda postupoval i soukromý investor.

Stát jakékoli pochybnosti odmítá a s Evropskou komisí intenzivně jedná. „Jsem přesvědčen, že tento úvěr byl postaven na základě tržních podmínek. Stalo se nově pouze to, že se neručí touto budovou, ale ručí se jinými majetky firmy (ČSA),“ uvedl ministr financí Eduard Janota.

Skutečnost, že se celou záležitostí začala zabývat Evropská komise, je podle Janoty standardní postup, který navíc česká vláda vítá. „Než budeme kapitalizovat úvěr Osinku, chceme mít jistotu, že celý proces proběhl v pořádku,“ vysvětlil. „Stanovisko z Bruselu potřebujeme proto, abychom zpracovali restrukturalizační plán,“ dodal.