Studenti práv podpořili Pospíšila, ten zveřejnil rigorózní práce

Plzeň - Studenti Právnické fakulty Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni chtějí společně s kolegy z ostatních fakult bojovat proti znevažování svého studia. Také rektor univerzity Josef Průša dnes prohlásil, že univerzita bude spolupracovat na vyšetřování aféry. Zájmem školy je podle něj očistit jméno univerzity a fakulty. Průša vyzval pedagogy, kteří se podíleli na organizaci nestandardních studií, aby školu opustili. Jiří Pospíšil dnes v podvečer zveřejnil na webu fakulty seznam rigorózních prací od 1. 1. 2006. Ministerstvo školství navíc podává kvůli podivnému získávání diplomů na právnické fakultě trestní oznámení, a na fakultu tak zamíří kriminalisté.

Posluchárnu ve fakultní budově, kde se dnes uskutečnilo první setkání, doslova zacpaly asi tři stovky studentů nejen právnické fakulty. Přečetli společné prohlášení, v němž se staví za svou fakultu a vyjadřují podporu všem opatřením, která obnoví dobré jméno fakulty. V budově mohli příchozí podepisovat petici na podporu současného pověřeného děkana Jiřího Pospíšila, kterému ve svém prohlášení studenti vyslovili podporu a důvěru.

Z prohlášení studentů Západočeské univerzity:

0„Jsme tu, abychom řekli, že nejsme horší než studenti jiných právnických fakult. Drtivá většina z nás studuje poctivě. Kvalita výuky na fakultě je srovnatelná s kvalitou výuky jinde, stejně jako naše znalosti. Věříme, že příslušné orgány vyšetří všechna podezření, která se v souvislosti s fakultou objevují. Odmítáme paušalizující odsuzování naší akademické obce založené na principu kolektivní viny. Podporujeme zachování kvality výuky na naší fakultě i kandidaturu Jiřího Pospíšila na pozici děkana fakulty, jakož i veškeré změny směřující ke stabilizaci poměrů na fakultě. Domníváme se, že je to dobrá cesta k postupnému obnovení dobrého jména naší fakulty. Máme naší Alma mater rádi a pevně za ní stojíme.“

Video Reportáž Miroslavy Vildové
video

Reportáž Miroslavy Vildové

Reportáž Miroslavy Vildové

UvR 14.10.2009

Jiří Pospíšil v Událostech

Brífink rektora Josefa Průšy

Plagiátorská kauza zmítá fakultou již měsíc

Fakultou už přesně měsíc zmítá jeden z největších skandálů ve školství od roku 1989. Bývalý proděkan plzeňských práv Ivan Tomažič přišel s novou verzí vzniku plagiátu disertační práce, která celý skandál odstartovala. Podle jeho prohlášení ji nechal vyrobit v roce 2005 jako žert. „Do fakultní knihovny se práce dostala zřejmě omylem,“ obhajoval se Tomažič. Datum vzniku práce by ale podle Lidových novin mohlo Tomažičovi pomoci vyhnout se trestu za opsanou práci. Za to hrozí až dva roky vězení. Zároveň je ale takový čin po třech letech promlčený.

Ministerstvo školství teď jako první instituce, posílá za zdi fakulty policii. „Dnes odchází z ministerstva školtsví  podnět k prošetření případných trestně právních souvilsotí,“ potvrdila ČT ministryně školství Miroslava Kopicová. „Ta samotná trestně právní kvalifikace je plně na orgánech činných v trestním řízení,“ dodal vrchní ředitel sekce legislativy a práva ministerstva školství Miroslav Šimůnek.

Prohlášení rektora ZČU Josefa Průšy:

„ZČU v Plzni deklaruje maximální snahu o transparentní vyřešení problémů spojených s vývojem na Fakultě právnické, a to ve spolupráci se všemi kontrolními orgány a skupinami… Tímto způsobem a z tohoto místa se obracíme na naši veřejnost s ujištěním, že zájem vedení ZČU v Plzni i všech jejích fakult a ústavů je očištění jména, které bylo poškozeno brutálním zneužitím autonomie akademických práv a svobod na jedné z těchto fakult.“

Rektor ZČU Josef Průša dnes vyzval Jaroslava Zachariáše, Milana Kindla a Ivana Tomažiče, aby školu opustili. V personálních otázkách jednotlivých fakult je podle svých slov bezmocný. Kindl svůj odchod oznámil již včera, zbývající dva chtějí zůstat. Průša odmítl, že by univerzita měla v úmyslu zveřejnit seznam studentů, kteří studovali nestandardně krátce. Jednalo se podle něj především o přestupy z Univerzity Karlovy. „Pro naše kroky je směrodatné stanovisko ministerstva školství,“ zdůraznil rektor.

Právnická fakulta v Plzni
Právnická fakulta v Plzni