Kopicová podá žalobu v kauze plzeňských práv

Praha - Ministerstvo školství podá trestní oznámení v kauze Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zveřejnění jmen lidí, kteří ji absolvovali neobvykle rychle, však nedovolilo proto, že by šlo o porušení zákona na ochranu osobních údajů. Ministerstvo posílá na univerzitu do Plzně také žádost o přezkum diplomů, což prý zákon umožňuje.

„Dnes odchází z MŠMT podnět státnímu zastupitelství k prošetření případných trestně právních souvislostí ve věci případně neoprávněného vydávání vysokoškolských diplomů absolventům Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni za kratší než standardní dobu studia,“ konstatovala dnes ministryně školství Miroslava Kopicová.

Miroslava Kopicová počítá s uvalením nucené správy na fakultu až jako s posledním řešením:

„My dáváme šanci Západočeské univerzitě, aby deklarovala svůj nový postup, aby zvolila reformního děkana, aby vyvodila důsledky z pochybení, která se stala zejména na straně senátu a vedení univerzity i fakulty.“

Video Reportáž Karla Vovesného
video

Reportáž Karla Vovesného

Reportáž Karla Vovesného

UvR 14.10.2009

Brífink ministryně Kopicové

Kopicová dodala, že poslala osobní dopis do rukou rektora ZČU Josefa Průši, ve kterém ho žádá o potvrzení přezkumných řízení z moci úřední za účelem případného zrušení vysokoškolských diplomů či dodatků k nim. „Pokud by bylo zjištěno, že vysokoškolský diplom byl dosažen protiprávní cestou…, pak je podle našeho názoru nepochybně možné vydat usnesení, kterým se vysokoškolský diplom zruší, a to s účinky od data jeho vydání,“ dodal vrchní ředitel sekce legislativy a práva Miroslav Šimůnek.