Pospíšil převzal děkanát práv, chce prověřit Grosse

Plzeň – Pověřený děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Jiří Pospíšil dnes od svého předchůdce Jaroslava Zachariáše oficiálně převzal děkanát včetně veškeré písemné agendy. Úřad děkana bude zastávat až do regulérní volby hlavy právnické fakulty, jejíž první kolo proběhne 2. listopadu. Volby se chce bývalý ministr spravedlnosti zúčastnit, má podporu studentů i části právnické veřejnosti. Jeho jediným protikandidátem bude pražský advokát Karol Hrádela. Pospíšil dnes také řekl, že bude jednat s kolegy o tom, zda požádají expremiéra Stanislava Grosse, aby ukázal svou rigorózní práci.

O novém děkanovi plzeňských práv bude rozhodovat akademický senát. Ten přitom podle rektora Západočeské univerzity (ZČU) Josefa Průši nese hlavní odpovědnost za chaos, který na fakultě panuje. Někteří přednášející proto navrhují jeho obměnu. „Členové akademického senátu, kteří byli úzce spojeni s minulým vedením, by měli zvážit rezignaci,“ řekl vyučující Jan Kocina.

Pospíšil chce vidět Grossovu práci

Video Reportáž Karla Vovesného
video

Reportáž Karla Vovesného

Pospíšil dnes také navrhnul, aby vedení fakulty jednalo o možnosti požádat Stanislava Grosse o předložení své rigorózní práce. Podle Pospíšila by to bylo dobré kvůli odstranění pochybností. Grossova práce totiž měla být v trezoru na děkanátu, kde není. O tomto uložení mluvil odstoupivší proděkan fakulty Milan Kindl. Podle Pospíšila na škole chybí několik desítek prací.

„Nenašla se, nenašla, ale určitě existuje,“ reagoval na dotaz po Grossově práci Zachariáš. Upozornil, že práce vznikla před rokem 2006, takže musí sám autor dát souhlas k jejímu zveřejnění. Díky datu vzniku není povinnost ukládat ji do knihovny. Fakulta nyní také čeká na stanovisko expertů ministerstva školství, jak postupovat se studenty, kteří titul JUDr. získali před rokem 2006.

Univerzitní noviny: Pozor, chybí razítko!

Hned po převzetí listin novináři upozornili Pospíšila i Zachariáše na článek z univerzitních novin, ve kterém se píše o ztrátě kulatého razítka č.7 se státním znakem, které se používá na úřední listiny. Někdo ho ukradl na studijním oddělení po vypuknutí celé aféry. „Razítko se ztratilo 21. září. Stalo se to v úředních hodinách. Jde vůbec o první kulaté razítko, které se kdy na právnické fakultě ztratilo,“ potvrdil Miroslav Čížek z rektorátu.

Oddělení právnické fakulty případ nahlásilo na rektorát a poté na městskou policii. „Osobně se domnívám, že nehrozí jeho zneužití, ale musím se na to podívat,“ reagoval Pospíšil. Podobného názoru je i Zachariáš: „Univerzitní noviny to publikovaly právě proto, aby se číslo razítka vyřadilo z evidence.“

Jak to všechno začalo…

0Právnickou fakultou v Plzni už několik týdnů zmítají skandály. Vše začalo odhalením opsané disertace bývalého proděkana Ivana Tomažiče. Právě 21. září přišlo dnes už bývalé vedení fakulty s verzí, že plagiát byl vyroben záměrně a měl pomoci odhalit člověka, jenž z fakulty vynáší interní informace. Poté se začala objevovat podezření, že na fakultě existuje kolem 400 „rychlostudentů“, studovali tam údajně nestandardně policisté, úředníci a další. Bývalé vedení v čele s děkanem Zachariášem a proděkany Ivanem Tomažičem a Milanem Kindlem poté rezignovalo.

Hlas z ministerstva školství: Problémem je systém řízení VŠ

Právnická fakulta se dostala na pořad dne i během konferenci o reformě českého vysokého školství. Podle poradce ministryně školství Petra Matějů stojí celá aféra na špatně řešené správě českých vysokých škol. „Uvnitř vysokých škol musí být takový systém řízení a samosprávy, kde bude jasné, kdo je za co zodpovědný. Současný systém takto nefunguje. Akademické senáty mají poměrně velkou pravomoc, volí rektora a schvalují rozpočty. Jakou ale mají zodpovědnost?“ položil řečnickou otázku Matějů.

„Tato kauza má kořeny před čtyřmi lety a čtyři roky se odehrávalo něco, co senát musel tušit, když o tom věděla i akademická obec. Pamatuji si, kdy mi před dvěma lety říkali studenti pražských práv, je neuvěřitelné. Všichni jsme to věděli a musel to vědět i senát. Ale pan děkan si dělal, co chtěl, a byl senátem kryt. To je systém, který nemůžeme tolerovat,“ varoval Matějů.