Martinů již prověřuje policejní absolventy plzeňských práv

Praha - Policejní prezident Oldřich Martinů již před deseti dny zadal personální prověrku policejních absolventů plzeňské právnické fakulty, která čelí skandálu s podivnými praktikami při udělování titulů. Policejního šéfa k tomu přitom v neděli vyzval bývalý ministr vnitra Ivan Langer (ODS).

„Zajímalo mne, kolik policistů vystudovalo na této škole, je jich celkem 400…. Samozřejmě mě bude zajímat, jak dlouho jim studium trvalo, jakým způsobem čerpali studijní volno. Víceméně to mohou být jen podpůrné informace pro akreditační komisi, ministerstvo školství či jinou autoritu, která posoudí, zda studium a dosažené diplomy jsou v pořádku,“ uvedl Martinů ve Studiu ČT24. Sám se domnívá, že v řadách absolventů bude valná většina těch řádných.

V případě, že se v řadách policejních absolventů přesto prokáže, že by některý z nich při studiu překročil předepsané normy, posoudí se takové případy z trestně právního hlediska a případnou ztrátou na dané služební místo požadovaného stupně vzdělání. Tím by policista ztratil předepsanou kvalifikaci, ovšem zda by si ji musel znovu doplnit, nebo by musel místo opustit, už policejní prezident neupřesnil.

Video Oldřich Martinů ve Studiu 6
video

Oldřich Martinů ve Studiu 6

LN: Svázání Kavkovy práce má na svědomí Grossova známá

Lidové noviny dnes přišly se zprávou, že jednatelkou poradenské společnosti Egidas, která prý zažádala o svázání dizertační práce Jana Kavky, je Helena Horová známá z takzvané bytové aféry expremiéra Stanislava Grosse. Podle pověřeného děkana plzeňské právnické fakulty Jiřího Pospíšila může jít u narychlo svázané práce o podvod. Kavka, který učí na Právnické fakultě Západočeské univerzity (ZČU), je podezřelý z toho, že patří k takzvaným rychlostudentům, kteří za podivných okolností na fakultě vystudovali. Navíc se nedávno z fakultní knihovny ztratila jeho dizertační práce. Kavka ale odmítá, že by se dopustil něčeho nezákonného. Připustil jen, že si nedávno nechal znovu svou dizertační práci svázat a pak ji do knihovny vrátil.