Tomažič a Zachariáš na právech končí

Plzeň - Pověřený šéf práv v Plzni Jiří Pospíšil po poradě s kolegy rozhodl, že propustí bývalého děkana Jaroslava Zachariáše a exproděkana Ivana Tomažiče, kteří jsou společně s bývalým proděkanem Milanem Kindlem hlavními podezřelými v plagiátorské aféře. Oba muži dosud zůstávali na fakultě jako učitelé. Šéf fakulty dnes zrušení pracovního poměru podepíše a dokument oběma doručí. Pospíšil dnes také oznámil, že dvě ze tří posledních rigorózních prací obhájených na právech v Plzni v říjnu před komisí v čele s exproděkanem Milanem Kindlem neodpovídají standardům.

„Po dlouhé analýze celého problému jsme došli k závěru, že pro očistu fakulty je nutné, aby lidé, kteří byli spojeni s kauzami, které poškozují výrazně plzeňskou právnickou fakultu, odešli. Dali jsme jim několik dní, aby dobrovolně odešli. Neučinili tak, dnes jsme tedy přistoupili k jasnému úkonu okamžitého ukončení pracovního poměru,“ vysvětlil pro ČT Pospíšil. Zachariáš i Tomažič by měli skončit ke dni, kdy jim bude výpověď doručena.

Jiří Pospíšil:

„Dnes jsem společně s panem proděkanem Klímou, který je statutární proděkan, podepsal jejich ukončení pracovního poměru a listiny odcházejí dnes z děkanátu.“

Video Reportáž Miroslavy Vildové
video

Reportáž Miroslavy Vildové

Reportáž Miroslavy Vildové

U, 19.10.

Rozhovor s ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou

Jiří Pospíšil ve Studiu ČT24

Oba muži v minulých dnech jednali s Pospíšilem a avizovali, že by na fakultě chtěli zůstat a nadále učit. Dobrovolný odchod odmítli. Například Ivan Tomažič už dříve uvedl, že rozhodnutí o svém setrvání na fakultě nechá na Pospíšilovi. „Jsem učitel, který chce učit. Nejsem advokát, nejsem ani ten, který má majetkové prospěchy. Mám jeden byt v paneláku, dvě děti, čtyři vnoučata, jedno auto. To je vše, co mám,“ řekl.

Rektorovi univerzity Josefu Průšovi se Pospíšilův krok příliš nezamlouvá, nad jeho postupem vyjádřil obavy. „Propustit zaměstnance je velmi složité a mohlo by nás to stát těžké peníze při eventuálních soudních sporech,“ upozornil rektor.

O situaci na plzeňské právnické fakultě také mimořádně jednalo ministerstvo spravedlnosti. Daniela Kovářová v Událostech uvedla, že se kvůli této záležitosti už dříve sešla s ministrem vnitra Martinem Pecinou a dnes také s ministryní školství Miroslavou Kopicovou. S tou se chce ministryně spravedlnosti znovu sejít příští týden a průběžně prý od ní bude dostávat aktuální informace v celé kauze.

Pokud by další šetření prokázalo, že akademické tituly získali neoprávněně například soudci nebo státní zástupci, tak chce Daniela Kovářová provést adekvátní kroky, což může být buď zahájení kárného řízení, podání trestní oznámení nebo propuštění z funkce.

Dvě z posledních rigorózních prací neodpovídají standardům

Pověřený děkan dnes také potvrdil, že dvě ze tří posledních rigorózních prací obhájených na právech v Plzni v říjnu před komisí v čele s bývalým proděkanem Milanem Kindlem neodpovídají standardům. Nejde o plagiáty ani podvodné práce, ale tyto práce mají problémy se svou kvalitou, rozsahem a obsahem. Přezkoumání zadal Pospíšil u vedoucího katedry obchodního práva plzeňské fakulty Karla Eliáše.

„V žádném případě nejde o plagiáty nebo nějaké jiné protiprávní jednání. Ty práce jsou svou kvalitou spíše na úrovni diplomových… je jasné, že je psali sami studenti, ale na rigorózní práce jsou kladeny vyšší nároky,“ uvedl pro ČT Pospíšil. Protože práce hodnotil zatím jen vedoucí katedry obchodního práva plzeňské fakulty Karel Eliáš, hodlá Pospíšil v nejbližší době požádat o jakousi „supervizi“ některého z předních expertů na zadaná témata z jiné právnické fakulty, aby bylo zajištěno srovnání. Poté hodlá Pospíšil vše předat rektorovi ZČU k posouzení, zda zahájí odejmutí titulů, nebo ne.