Podezření z neobvykle rychlého získání titulu na ZČU čelí také Horová

Praha - Jednatelka poradenské společnosti Egidas, která údajně zažádala o svázání dizertační práce Jana Kavky, podle dnešních Lidových novin na Fakultě právnické Západočeské univerzity (ZČU) vystudovala bakalářský cyklus, který je běžně tříletý, za jeden rok. Po čtyřech letech od nastoupení na školu pak studium ukončila s doktorátem. Horová ale jakoukoliv spojitost se současnou kauzou na ZČU odmítla.

Kavka, který učí na právnické fakultě ZČU, je podezřelý z toho, že patří k takzvaným rychlostudentům, kteří na fakultě vystudovali za podivných okolností. Navíc se nedávno z fakultní knihovny ztratila jeho dizertační práce. Kavka ale odmítá, že by se při dizertaci dopustil něčeho nezákonného. Připustil jen, že si nedávno nechal znovu svou dizertační práci svázat a pak ji do knihovny vrátil. Jde ale podle něj o tentýž text, který předtím z knihovny zmizel.   

Horová prý pomáhala v minulosti vyřešit majetkové poměry rodiny Grossových. Podle listu figurovala zvláště v aféře podivné půjčky na byt, kterou si bývalý premiér Stanislav Gross vzal od svého strýce Františka Vika. Nejasné okolnosti půjčky i podnikání Grossovy manželky nakonec vedly na jaře roku 2005 k demisi ministerského předsedy a k pádu jeho vlády.

„My jsme se tenkrát obrátili na renomovanou poradenskou firmu, aby nám zorganizovala dražbu. Tak jsme se vlastně dostali k firmě Egidas a to je vše,“ řekl dnešnímu Právu Gross na dotaz, jak se s Horovou zná. Potvrdil také, že mu pomáhala i s vyřízením půjčky strýce Vika. „Oni (Egidas) tenkrát dělali dražbu, z jejího výnosu se likvidoval úvěr, zároveň vyřizovali úvěr z moravské kampeličky, odkud přišly peníze, ze kterých jsem vyřídil tu svou půjčku,“ dodal.

I o původu Grossovy rigorózní práce panují pochybnosti

Pověřený děkan právnické fakulty ZČU Jiří Pospíšil tvrdí, že Grossova práce na škole není. Gross práci v pondělí deníku Právo ve své advokátní kanceláři ukázal. Práce má název Vývoj organizace finanční správy od roku 1918 a má 155 stránek. Právo mohlo do dokumentu pouze nahlédnout. Ověřit pravost práce má znalecká laboratoř, kam ji chce Gross poslat.

Gross v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že nebyl studentem ZČÚ, na její právnické fakultě jen skládal rigorózní zkoušku. Své vzdělání získal na pražské univerzitě. Práci napsal před rokem 2006, nemusí být proto podle zákona uložená v knihovně.

Plzeňskými právy zmítá už několik týdnů asi největší skandál českého vysokého školství od roku 1989. Na fakultě nejsou některé práce studentů, zjistilo se, že někteří lidé ji absolvovali možná nestandardně rychle. Podezření padá i na některé politiky. V souvislosti s případem, který začal plagiátorskou aférou, z funkcí odstoupili už dříve děkan Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič.