Nového rektora si zvolila pardubická i ostravská univerzita

Pardubice - Rektorem Univerzity Pardubice byl zvolen Miroslav Ludwig, dosavadní prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti. V tajné volbě získal nadpoloviční většinu hlasů v akademickém senátu. Do vedení vysoké školy byl zvolen již potřetí, dosavadní rektor Jiří Málek znovu nekandidoval. Akademický senát volil rektora i na Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě. Tam ve volbě uspěl dosavadní děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Ivo Vondrák. Také v Ostravě už se dosavadní rektor Tomáš Čermák o funkci znovu neucházel.

V Pardubicích bylo na funkci rektora navrženo pět kandidátů, dva ale kandidaturu odmítli. Kromě Ludwiga se o vedení vysoké školy ucházel také Jan Čapek, který působí v Ústavu systémového inženýrství a informatiky Fakulty ekonomicko-správní jako proděkan pro vědu a tvůrčí činnost. Třetí kandidát Pavel Petr pracuje ve stejném ústavu jako proděkan pro studium a pedagogickou činnost.

Ludwig už dvě funkční období v čele univerzity stál - od roku 2000 do roku 2006. V letech 1997 až 2000 působil ve vedení univerzity ve funkci prorektora univerzity pro vnitřní záležitosti. Návrh zvoleného kandidáta předloží předseda akademického senátu Univerzity Pardubice prostřednictvím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky. Ten by měl nového rektora jmenovat od 1. února 2010.

Vondrák by chtěl vytvořit výzkumnou univerzitu

V Ostravě se o funkci rektora původně ucházeli čtyři kandidáti, jeden z nich však dnes ráno z volby odstoupil, a akademický senát tak nakonec vybíral ze tří jmen. Kromě Vondráka kandidovali ještě děkan Hornicko-geologické fakulty Vladimír Slivka a prorektor pro studium Petr Noskievič. Do druhého kola volby postoupil Slivka a Vondrák, který byl nakonec v tajném hlasování úspěšnější. Své funkce by se měl ujmout od února příštího roku.

Vondrák považuje za klíčové považuje tři úkoly, kterým by se chtěl věnovat. Ze školy by rád vytvořil výzkumnou univerzitu, která nebude pouhým regionálním pracovištěm, ale pracovištěm na mezinárodní úrovni. Změnit by chtěl také koncepci výuky tak, aby studenti magisterských a doktorandským oborů měli během studia podstatně více praktické výuky. Rád by se také zaměřil na univerzitní život studentů - přestože má podle něj univerzita už nyní dobře vybavený campus, byl by rád, kdyby se zázemí pro studenty ještě více zkvalitnilo.