Klíče pro život podpoří zájmové vzdělávání dětí a mládeže

Praha – Ministerstvo školství spolu s Národním institutem dětí a mládeže zahájilo projekt Klíče pro život. Jeho cílem je především podpora zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Zaměří se ale například i na to, jak uznávat zájmové vzdělávání, aby dětem pomohlo třeba při jejich dalším studiu. Projekt bude trvat až do roku 2013. S pomocí evropských fondů na něj obě instituce mají 240 milionů korun.

Do různých kroužky a oddílů chodí statisíce dětí. Řada z nich ale nejen za zábavou, ale i za vzděláním, jehož úroveň se často výrazně liší. Projekt Klíče pro život si proto uložil jako jeden z cílů to změnit. „Pokoušíme se nastavit systém, kdy by došlo k trvalému zvyšování kvality práce kterou odvádějí pedagogové volného času či dobrovolníci v neziskovém sektoru,“ uvedla manažerka projektu Klíče pro život Irena Obrusníková.   

Naplnění volného času dětí se věnuje zhruba sedm tisíc školských zařízení a další dva tisíce neziskových organizací. Někde pracují s dětmi profesionálové, jinde jen nadšenci. Podle ředitele Národního institutu pro děti a mládež Jiřího Veverky je proto dalším cílem projektu umožnit těmto lidem, aby získali buď dílčí, nebo ucelené vzdělání: „Samozřejmě potom už ve spolupráci s jinými školskými institucemi, zpravidla vysokými školami.“