Zapalte první svíčku - začíná advent

Praha - Na dnešek připadá první adventní neděle. Na tradičních adventních věncích si lidé zapálí první svíčku. Vánoce spolu s adventem představují sváteční dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co jsme po zbytek roku neměli dost času. Neznamená to ale dohánění restů nebo honbu za vánočními nákupy. Advent není ani dobou přehnaného odpočinku a lenosti. V této době bychom se měli věnovat svým blízkým, být s nimi, procházet se zimní krajinou, dívat se otevřenýma očima kolem sebe a podle křesťanské kultury očekávat příchod Ježíše Krista.

Adventní doba byla původně dobou postní. Půst církev zachovávala mezi 11. listopadem a 6. lednem, na který původně připadala oslava narození Ježíše Krista. Počátky adventu sahají až do 7. století, kdy se v západní církvi slavil určitý počet (4 až 6) adventních nedělí – skutečnost, že nyní máme čtyři adventní neděle, stanovil papež Řehoř Veliký.

Označení adventních nedělí jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá má čistě komerční význam – nakupování dárků a potravin, s křesťanskou tradicí nemá nic společného. Advent začíná na 1. neděli adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. Advent provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí.

Video Reportáž Lucie Komňacké
video

Reportáž Lucie Komňacké

Tradice zapalování čtyř svíček na adventním věnci je poměrně mladá. Pochází z 19. století z německých zemí. Adventní věnce jsou prvními posly blížících se vánočních svátků. Jejich základem je kruhový tvar symbolizující jednotu lidí s Bohem. První počátky slavení adventu se ale objevily v jižní Galii a ve Španělsku už koncem čtvrtého století. Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici starou 2000 let - na slavení svátků světel zvaných Chanuka. Na židovských chanukových svícnech se rozsvěcuje postupně osm světel. Od 12. až 13. století se stal advent začátkem liturgického roku.

Ještě mladším zvykem než adventní věnec je adventní kalendář, ten se zrodil v německém Mnichově počátkem dvacátého století. Jeden majitel tiskárny tu na trh uvedl vystřihovací kalendář nazvaný V zemi Ježíškově. Na listu bylo čtyřiadvacet vánočních obrázků, z nichž děti každý den vystřihovali jeden. Čokoládový adventní kalendář má původ v 70. letech v USA.

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě začaly oslavy adventu už v sobotu. Vpodvečer se v něm rozsvítil adventní věnec, návštěvníci si mohli přinést vlastní věnce k jejich požehnání. Následují první nedělní nešpory. V chórové kapli chrámu se každé ráno počínaje nedělí až do 23. prosince budou konat tradiční ranní mše se zpívanými roráty.

V České televizi je advent už několik let spjatý s charitativními adventními koncerty. Čtveřice Adventních koncertů České televize začíná právě dnes - v neděli 29. listopadu - a skončí 20. prosince. Pořadem provedou jako obvykle Táňa Fišerová, Marta Kubišová a Jan Kačer. První z nich sledujte dnes v 17:00 na ČT1.