Na Blanensku byl otevřen obchvat Ráječka

Ráječko (Blanensko) - Na Blanensku dnes otevřeli obchvat Ráječka, který je další částí nově vznikajícího dvacetikilometrového hlavního silničního tahu Blansko-Boskovice. Nová komunikace měří kilometr a její vybudování přišlo na 120 milionů korun. Po stavbě obchvatu volali obyvatelé Ráječka dlouhé roky. Silnice byla kvůli sporům vybudována s tříletým zpožděním, uvedl starosta obce Vít Rajtšlégr. Očekává se, že se provoz v obci nyní sníží až o 80 procent.

Obchvat navazuje na severní výpadovku z Blanska dlouhou 1,3 kilometru. Ta byla zprovozněna v roce 2004 a její stavba přišla na 66 milionů korun. Nová komunikace, míjející Ráječko, sice není až tak dlouhá, její stavba byla ale technicky náročná. Dnes otevřená silnice je metr vyvýšená nad okolním terénem, protože je součástí protipovodňových opatření. Jsou na ní čtyři mosty. Pod jedním je podchod mezi Spešovem a Ráječkem.

Kvůli projektu bylo nutné strhnout starou čistírnu odpadních vod ve Spešově. Obec byla napojena na blanenskou čistírnu. Kolem Ráječka byla vystavěna 500 metrů dlouhá protihluková stěna.

Nový silniční tah nyní končí před Rájcem-Jestřebí. Kudy bude pokračovat dál na Boskovice se neví. Rájec-Jestřebí totiž zatím nerozhodl o trasování této komunikace. Právě spory spojené s vleklým výběrem vhodného umístění silnice u Rájce-Jestřebí oddálily stavbu dnes zprovozněného obchvatu Ráječka.

Vesnice má 1200 obyvatel. Léta si stěžovali na prach a hluk související s dopravním provozem. Denně Ráječkem projížděly desetitisíce aut. Přecházení hlavní silnice bude nyní bezpečnější.