Češi byli loni se zdravotnictvím spokojenější než v roce 2008

Praha - Spokojenost Čechů se zdravotnictvím se loni oproti předchozímu roku zvýšila. Přerušil se tak trend z minulých dvou let, kdy nespokojených přibývalo. Zjistilo to Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v průzkumu, v němž na přelomu listopadu a prosince odpovídalo 1067 lidí. Nejvíce problémů vidí lidé ve financování veřejného zdravotnictví, fungování zdravotních pojišťoven a v lékové oblasti, nejméně pak v dostupnosti zdravotní péče, ve vztahu lékařů a pacientů a v kvalitě péče.

Podíly spokojených (31 procent) a nespokojených (34 procent) se zdravotním systémem v Česku jsou téměř vyrovnané. Nespokojenost, která je nepatrně častější, ale je vyjadřována silněji než spokojenost. Rozhodně nespokojeno je 11 procent, rozhodně spokojena dvě procenta. Loni oproti roku 2008 ubylo nespokojených, o deset procentních bodů, a přibylo spíše spokojených, o pět procentních bodů.

I když se růst nespokojenosti přerušil, stále je podle CVVM celkové hodnocení horší než v roce 2006 a dříve. Nespokojeni se zdravotním systémem jsou častěji lidé nad 60 let, se špatnou životní úrovní, voliči KSČM a ti, kteří hodnotí svůj zdravotní stav jako špatný. Spokojeni jsou častěji stoupenci ODS, s dobrou životní úrovní a zdravotním stavem.

Nejmenší potíže jsou v dostupnosti zdravotní péče

Problémy ve financování zdravotnictví pociťuje podle CVVM 73 procent lidí, nejvíce, 80 procent, jich bylo v roce 2007. Problémy ve fungování pojišťoven vidí 47 procent lidí, nejvíce, 58 procent, jich bylo v roce 2006. Hospodaření v oblasti léků považuje za problematické 53 procent lidí, v roce 2006 jich bylo o deset procent víc.

Nejmenší potíže jsou podle 71 procent dotázaných z hlediska dostupnosti zdravotní péče, ve vztahu lékaře a pacienta vidí malé nebo žádné problémy 69 procent lidí a téměř dvě třetiny soudí, že bez větších problémů je i kvalita zdravotní péče.